V průmyslu pracuje každý třetí mladý Čech. Porovnání zemí EU

V sektoru průmyslu loni pracovala třetina mladých Čechů, kterým bylo 15 až 39 let. Tento podíl byl nejvyšší v celé Evropské unii – průměr EU činil 17,1 %. Ukazuje to analýza Národního ústavu pro vzdělávání, která porovnává data za třetí čtvrtletí roku 2016.

Zatímco počet mladších pracovníků pracujících v těžbě uhlí, hutnictví, slévárenství či v dříve silných odvětvích textilního a oděvního průmyslu podle autorů studie v Česku výrazně klesl, pracujících v oblasti výroby motorových vozidel, kovových konstrukcí a kovových, pryžových či plastových výrobků roste.

Na druhém místě žebříčku se nachází Slovensko, zde v průmyslu pracuje 28,8 % mladých. I ve zbytku první pětky jsou země střední Evropy, konkrétně Slovinsko, Maďarsko a Polsko. Relativně nejméně osob ve věku 15 až 39 let pracuje v průmyslu naopak v Lucembursku (4 %), na Kypru (6,8 %) a v Nizozemsku (8,4 %).

Podíl mladých pracujících v průmyslu podle autorů víceméně odpovídá i tomu, jak se průmysl v jednotlivých zemích podílí na přidané hodnotě a příjmech ekonomiky. „V zemích, kde je význam průmyslu méně zásadní, je i nižší podíl průmyslu na zaměstnanosti mladých,“ shrnují v analýze NÚV. Naopak Česká republika patří mezi nejprůmyslovější země v unii.

Podíl zaměstnanců ve věku 15 až 39 let pracujících v průmyslu:


Zdroj: NÚV, Eurostat. Vlastní zpracování.

V sektoru průmyslu jsou podle NÚV zaměstnáni lidé, kteří pracují v odvětví těžby a dobývání, ve zpracovatelském průmyslu, v oblasti dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu nebo v oblasti rozvodu vody, kanalizace, nakládání s odpadem a sanace. Zaměstnance ve stavebnictví autoři do této skupiny nezařadili.

 

Přečtěte si další aktuality:

Jak pracují matky malých dětí – porovnání zemí EU

Očekávání versus realita. Požadované kompetence má jen minimum absolventů učilišť

Pracujících cizinců v ČR přibylo. Slováci i Poláci mají vyšší průměrnou mzdu než Češi