Stojíme o výkon, ale příliš se nezaměřujeme na vnitřní motivaci, která k němu vede

24.06.2015

Zahraniční studie poukazují na skutečnost, že to, co odlišuje úspěšné firmy od těch méně úspěšných, je schopnost využití potenciálu svých zaměstnanců pro inovativní procesy ve firmě. S trochou nadsázky můžeme souhlasit s výroky odborníků, že se v současnosti nacházíme v době „talentů“. „Talentem“ chápeme zaměstnance dosahujícího mistrovství ve svém oboru. Není to tedy nikdo, kdo je dobrý v mnoha činnostech, ale prakticky v žádné nevyniká. Bohužel velkou smůlou mnoha českých firem je, že takovýchto „průměrných“ zaměstnanců je většina.

Na rozdíl od těch „průměrných“ zaměstnanců, má talent vnitřní motivaci se neustále ve své odbornosti rozvíjet hlouběji a hlouběji. Chce se stát mistrem ve své specializaci. Jeho práce je pro něj koníčkem a nedělá mu problém se do ní na dlouhou dobu zcela ponořit. Tito lidé se motivují sami a nejlepší, co mohou jejich manažeři udělat je, aby je nedemotivovali.

Lidé s vnitřní motivací potřebují vytvořit vhodné podmínky pro svou práci. Potřebují získat určitou volnost a autonomii tzn. mít možnost určit si, kdy, co a jak budu dělat. Mnohdy chtějí převzít odpovědnost za ucelené úkoly a dlouhodobé projekty. Místo toho je mnohdy svazujeme nesmyslně formulovanými měsíčními úkoly jenom kvůli pocitu, že jejich práci máme zcela pod kontrolou. Tímto způsobem však můžeme jejich motivaci zcela pohřbít.

Když tedy víme, že lidé s vnitřní motivací představují hybnou sílu našich firem, proč se o takové zaměstnance více nestaráme a nevyhledáváme je. Není to plýtvání možnostmi, jak posunout naší firmu? Jak jinak nazvat skutečnost, že v průzkumu HR monitor realizovaném společností TREXIMA pouze 16% z 265 respondentů řeklo, že zjištění úrovně vnitřní motivace patří mezi dvě nejvýznamnější kritéria při výběru tvůrčích pracovníků. Výše se umístnilo i zjišťování dosaženého formálního vzdělání, které označilo za první nebo druhé kritérium výběru 28% respondentů.

Kritéria výběru tvůrčích pracovníků

Je zjevné, že nastal čas, více se v procesu výběru a náboru zaměstnanců zajímat o jejich vnitřní motivaci, která bude v souladu se zájmy naší firmy. Pouze takoví lidé mohou naše firmy posunout dále a výše.

Ing. Radek Svoboda
  •  
  • +420 602 517 318