Motto:

Obávané hodnocení zaměstnanců? Nikoliv. Poskytování zpětné vazby zaměstnancům a tvorba nápravných opatření patří mezi nejdůležitější aktivity manažerů.

Cílová skupina:

Majitelé a manažeři firem, personální manažeři a HR specialisté, kteří se podílejí na tvorbě principů pro řízení pracovního výkonu a nastavování personálních procesů.

Obsah:

 1. Hodnocení zaměstnanců opomíjená manažerská dovednost.
 2. Hodnocení výkonové vs. hodnocení na základě stanovených kompetencí.
 3. Jak správně pracovat s výstupy z hodnocení zaměstnanců.
 4. Hodnocení není formální záležitost.
 5. Praktické ukázky z naší praxe.
 6. Diskuze na téma hodnocení zaměstnanců.

Cíl, přínos semináře:

 •   osvojíte si principy hodnocení zaměstnanců
 •   provedeme vás celým procesem hodnocení
 •   pomůžeme vám identifikovat klíčové kroky, které vám umožní funkčně nastavit celý systém hodnocení.
 •   na příkladech z praxe vám ukážeme, jak může vypadat konkrétní hodnocení zaměstnanců
 •   definujeme rizika a možná úskalí, která mohou v přípravě nebo během realizace hodnocení nastat
 •   seznámíme vás se softwarovou aplikací, která dokáže zefektivnit celý proces hodnocení zaměstnanců.

Lektoři:

Mgr. Radek Sedláček

Absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně. S pracovními zkušenostmi z veřejné i soukromé sféry. Více než 12 let odborné praxe v poradenství v oblasti HR, procesního řízení a systémů motivace. Příprava, zabezpečení a realizace rozsáhlých zakázek z podnikového i veřejného sektoru. Zkušenosti s managementem a s vedením týmů realizujících významné projekty a zakázky.

Ing. Radek Svoboda

Absolvent Vysokého učení technického ve Zlíně. Více než 20 let zkušeností v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů ve firmách. Autor a spoluautor metodiky nastavující jednotlivé personální procesy ve firmě a metodiky systému motivace a odměňování. Vedení a realizace celé řady významných projektů v oblasti podnikového poradenství. Absolvent desítek vzdělávacích a rozvojových programů v oblasti soft i hard skills, manažer, lektor, trenér, školitel, HR konzultant.

Termíny:

Termín:
11. 5. 2017
Časová dotace:
09:15 – 09:30   prezence
09:30 – 12:00   dopolední blok
12:00 – 12:45   přestávka (coffeebreak)
12:45 – 15:30   odpolední blok
09:00 – 09:15   prezence
09:15 – 12:00   dopolední blok
12:00 – 12:45   přestávka (coffeebreak)
12:45 – 15:00   odpolední blok
Cena:
3 200,- Kč bez DPH/osoba,
druhá a další osoba z jedné společnosti 2 900,- Kč bez DPH/osoba
Místo konání:
Hotel Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy
mapa
Dopravní dostupnost:
 •   Cesta z dálnice D1 – sjezd 112 km dálnice D1 (z Prahy exit 112B) směr Havlíčkův Brod. Po 500 m u čerpací stanice AGIP odbočit vpravo
 •   Z Jihlavy – po dálničním přivaděči 1/38 směrem na Havlíčkův Brod, u čerpací stanice AGIP odbočit vpravo.

Doplňující informace:

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na semináři také pracovní materiál, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra a drobné občerstvení.

Přihlášky nebo dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: trombikova@trexima.cz nebo přes kontaktní formulář. Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Registrační formulář

*) Povinné údaje

*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
Odesláním tohoto formuláře závazně potvrzuji účast na výše uvedené akci.