Motto:

Umění mistrů nespočívá ve znalostech a dovednostech, ale ve vůli a schopnosti jich využít

Cílová skupina:

Manažeři, pracovníci HR a fandové komplexního managementu

Osnova semináře:

 1. Změny v pohledu na člověka v organizaci
 2. Význam kompetenčních modelů v moderní organizaci
 3. Kompetenční model v praxi
 4. Úloha kompetenčního modelu v personálním managementu
 5. Fakta a praxe využívání kompetenčních modelů

Co si na semináři osvojíte:

 •   komplexní náhled na problematiku kompetenčních modelů
 •   znalosti a dovednosti v oblasti kompetenčních modelů
 •   modely řízení podle kompetencí
 •   různé přístupy k tvorbě a budování kompetenčních modelů
 •   účelné rozhodovací klíče a postupy v oblasti kompetenčních matic
 •   principy systematické práce s potenciálem vaší organizace v oblasti lidských zdrojů

Lektoři:

Mgr. Radek Sedláček
Konzultant podnikového poradenství TREXIMA

Absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně. S pracovními zkušenostmi z veřejné i soukromé sféry. Více než 12 let odborné praxe v poradenství v oblasti HR, procesního řízení a systémů motivace. Příprava, zabezpečení a realizace rozsáhlých zakázek z podnikového i veřejného sektoru. Zkušenosti s managementem a s vedením týmů realizujících významné projekty a zakázky.

PhDr. Vojtěch Kořen
Senior konzultant podnikového poradenství TREXIMA

Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci v oborech andragogika, personální management a filozofie. Se zkušenostmi z ČR i zahraničí v oblasti HR, obchodu, firemního vzdělávání, vrcholového vedení nadnárodní organizace, sociálních služeb, institucionalizovaného i zájmového vzdělávání a andragogického poradenství. Absolvent více než padesáti vzdělávacích a rozvojových programů v oblasti soft i hard skills v ČR i zahraničí. Manažer, lektor, trenér, školitel, HR konzultant, senior recruiter, coach, profesní poradce.

Registrační formulář

*) Povinné údaje

*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
Odesláním tohoto formuláře závazně potvrzuji účast na výše uvedené akci.