Motto:

„Lidí je v podstatě stále stejný počet, ale počet firem, které za to stojí se mění“

Cílová skupina:

Pracovníci HR

Osnova:

Employer branding – práce s firemní reputací

 •   Vize, strategii, kultura
 •   Práce s konkurenční výhodou
 •   Komunikační strategie
 •   Role managementu a role HR

Efektivní nábor

 •   Kompetenční profily
 •   Cílové skupiny
 •   Náborové strategie
 •   Role managementu a HR

Práce s „nováčky“

 •   Adaptace a orientace
 •   Stabilizace a motivace
 •   Komunikace s „nováčky“
 •   Role managementu a role HR

Lektor:

PhDr. VOJTĚCH KOŘEN
Senior konzultant podnikového poradenství TREXIMA

Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci v oborech andragogika, personální management a filozofie. Se zkušenostmi z ČR i zahraničí v oblasti HR, obchodu, firemního vzdělávání, vrcholového vedení nadnárodní organizace, sociálních služeb, institucionalizovaného i zájmového vzdělávání a andragogického poradenství. Absolvent více než padesáti vzdělávacích a rozvojových programů v oblasti soft i hard skills v ČR i zahraničí. Manažer, lektor, trenér, školitel, HR konzultant, senior recruiter, coach, profesní poradce.

Cena

Cena semináře je 3 500 Kč bez DPH, pro každého dalšího účastníka z jedné firmy je cena 2 900 Kč. Cena zahrnuje účast na semináři, pracovní materiál, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra a občerstvení po dobu semináře.

Registrační formulář

*) Povinné údaje

*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
Odesláním tohoto formuláře závazně potvrzuji účast na výše uvedené akci.