| 

POMŮŽEME I VÁM NASTAVIT SPRAVEDLIVÝ
A MOTIVUJÍCÍ MZDOVÝ SYSTÉM

Pracovat a pracovat s chutí
– najděte 100 rozdílů.

MZDOVÝ BENCHMARKING A HODNOCENÍ PRACÍ -
EXTERNÍ A INTERNÍ SPRAVEDLNOST

Spravedlivě a objektivně nastavené ocenění zaměstnanců je
základem zdravého klimatu v každé firmě.

HR SEMINÁŘ TREXIMA – PODZIM 2014
TVORBA A ZDOKONALOVÁNÍ SYSTÉMU ODMĚŇOVÁNÍ

Je mzdový a motivační systém nástrojem zvyšování výkonnosti firmy?
Určitě ano. A co je třeba udělat, aby to byla skutečně pravda?

 
 

ŘEŠÍTE PROBLÉMY

NAŠE ŘEŠENÍ

Provedeme audit vašeho současného mzdového a motivačního systému, který identifikuje jeho slabá i silná místa. Zaměříme se na faktory, které ovlivňují vaši firmu zevnitř, zároveň ale bereme v potaz vnější faktory.

Posoudíme externí konkurenceschopnost vaší společnosti v oblasti odměňování. Pokud nechcete přeplácet své zaměstnance nebo naopak řešit jejich odchody, musíte mít mzdy srovnatelné s konkurencí.

Každou práci objektivně ohodnotíme a porovnáme s ostatními. Používáme systém, který sleduje namáhavost, náročnost, složitost a zodpovědnost dané práce a všechny faktory shrnuje do jediného čísla (bodová hodnota práce). Snadno vám tak porovnáme jednotlivé pozice mezi sebou, stanovíme sazbu „ceny práce“, navrhneme tarifní mzdové stupně.

Vytvoříme vám moderní mzdový systém přímo na míru. Klíčovými kritérii pro tvorbu systému bude výkonové odměňování, efektivně vynaložené mzdové prostředky, motivovaný zaměstnanec či porovnatelné a kontrolovatelné odměňování.

Zajistíme vám kompletní zpracování mezd dle platné legislativy. Umožníme vám soustředit se na strategické řízení firmy místo na administrativní úkony.

BLOG, ČLÁNKY