PŘÍNOS ŘEŠENÍ

 •   optimalizace objemu mzdových prostředků
 •   nastavení systému externí spravedlnosti
 •   významný podklad pro manažerská rozhodnutí v oblasti řízení mzdových nákladů a strategii odměňování
 •   informace pro proces náboru nových zaměstnanců
 •   snížení fluktuace zaměstnanců z důvodu nesprávně nastavených mezd
 •   nezávislý pohled na úroveň, vývoj a strukturu mezd
 •   srovnání s konkurencí ve struktuře základní mzda, odměny a prémie a příplatky
 •   detailní mzdové karty pro vybrané pozice

POSTUP ŘEŠENÍ

Strategie odměňování je nezbytnou součástí dobrého fungování každé firmy. Ať už svou strategii a řízení mzdových nákladů teprve nastavujete, nebo ji máte a pouze vylepšujete, je potřeba mít po ruce relevantní zdroje dat o tržních sazbách.

Mzdový benchmarking slouží jako základní nástroj pro posouzení externí konkurenceschopnosti vaší společnosti v oblasti odměňování. Pokud firma nechce přeplácet své zaměstnance nebo naopak řešit jejich odchody, měla by mít mzdy srovnatelné s konkurencí.

Individuální mzdové srovnání

Disponujeme jedinečným know-how v oblasti mzdového benchmarkingu, který je postaven na více než 20leté zkušenosti se mzdovým poradenstvím. Pololetně vycházíme z výsledků mzdové statistiky týkající se více než 2 miliónů zaměstnanců. Tento nejpropracovanější mzdový benchmarking na trhu vám přinese výsledky jak za celou ČR, tak za váš region.

V rámci individuálního mzdového srovnání získáte:

 •   mzdové srovnání vašich pozic ve struktuře základní mzda, odměny a prémie a příplatky za ČR
 •   mzdové srovnání vašich pozic ve struktuře základní mzda, odměny a prémie a příplatky s vybraným regionem
 •   diferenciaci mezd – kvartil, decil, medián
 •   detailní mzdové karty pro všechny vaše pozice
 •   hodinový vývoj mezd za poslední dva roky

Ukázka mzdové karty zaměstnání

Díky našemu know-how budete moci vaši firmu porovnat s vaší konkurencí nejen v rámci stejného oboru podnikání, ale také napříč jednotlivými profesemi vašich zaměstnanců.

ŘEKLI O NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Ing. Radek Svoboda
 • HR specialist
 • +420 577 601 365
 • +420 602 517 265