PŘÍNOS ŘEŠENÍ

 •   moderní mzdový systém zaměřený na efektivitu, úspory, motivaci a rozvoj firmy
 •   systém zohledňující kontext celé firmy
 •   nástroj k efektivnímu řízení zaměstnanců
 •   loajálnější, řízení a motivovaní zaměstnanci
 •   optimální zařazení pracovních míst do tarifního systému
 •   simulace dopadů tarifního systému na mzdové náklady společnosti i jednotlivců, navržení optimální velikosti mzdových tarifů a ostatních složek mzdy
 •   řešení dané situace dle nejnovějších trendů v oblasti odměňování
 •   objektivní nadhled zkušeného odborníka nezatíženého provozní slepotou

POSTUP ŘEŠENÍ

Spravedlivě a objektivně nastavené ocenění zaměstnanců je základem zdravého klimatu v každé firmě. Jde o jednu z nejcitlivěji vnímaných oblastí. Mzdy, odměny a benefity jsou významným motivujícím faktorem, který ovlivňuje fluktuaci, loajalitu, výkonnost a spolehlivost zaměstnanců a tím i výkon celé firmy.

Naši specialisté vám pomohou nastavit nový nebo upravit stávající motivační systém, který bude úsporný, všem srozumitelný a zaručí interní i externí rovnost a vyváženost ve vztahu k různým pracovním pozicím.

Ve 4 krocích vám efektivně nastavíme mzdový systém:

 •   analýza mzdového systému
 •   návrh/tvorba mzdového systému
 •   implementace mzdového systému
 •   ověření přínosů zavedení mzdového systému

Na základě detailního auditu vašeho mzdového systému navrhneme upravit, případně zcela nově nastavit mzdový a motivační systém. Pro jeho vytvoření máme dostatek podkladů jak zevnitř firmy, tak ze srovnání s trhem, konkurencí a regionem. Efektivní mzdový systém nelze vytvořit bez realizace auditu odměňování a situace firmy.

Vytvoříme vám moderní mzdový systém přímo na míru. Klíčovými kritérii pro tvorbu systému budou výkonové odměňování, efektivně vynaložené mzdové prostředky, motivovaný zaměstnanec či porovnatelné a kontrolovatelné odměňování. Nový systém vám pomůžeme parametrizovat a implementovat.

Vypracujeme systém nemzdové motivace, který bude pro vás daňově výhodný a pro zaměstnance atraktivní. Doporučíme vám soubor benefitů pro jednotlivé kategorie pracovních míst a zpracujeme pravidla pro jejich čerpání.

Dokážeme simulovat dopady nového mzdového systému na ekonomiku firmy i jednotlivých zaměstnanců.

Proškolíme a seznámíme zodpovědný management a zaměstnance s cíli nového systému odměňování a motivace. Součástí komplexní nabídky tvorby mzdového systému je také možnost následného ověření přínosů po jeho zavedení (po cca 2 letech).

Ideální struktura mzdy

Atributy pro efektivní nastavení odměňování:

 •   vytvoření na míru vaší firmě
 •   odměňování na základě výkonnosti
 •   motivační odměňování
 •   vytvoření správných relací základních mezd pro jednotlivé pozice
 •   jednoduchý a použitelný systém
 •   jasná pravidla v odměňování
 •   rozvoj firmy
 •   eliminace personálních rizik
 •   jasné vymezení pravomocí

ŘEKLI O NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Ing. Radek Svoboda
 • HR specialist
 • +420 577 601 365
 • +420 602 517 265