Počet mobilních zařízení neustále roste a vývoj pro mobilní aplikace je aktuálním trendem. Začali jsme se proto intenzivně zabývat vývojem aplikací pro chytré mobilní telefony a tablety. Podle požadavků zákazníků nabízíme tvorbu nativních nebo multiplatformních (tzv. hybridních) aplikací.

MULTIPLATFORMNÍ APLIKACE

Výsledkem vývoje je jedna aplikace, která je použitelná na několika platformách (iOS, Android, Windows Phone) současně. To pro zákazníka znamená jednoznačnou úsporu nákladů a kratší čas vývoje.

Toto řešení doporučujeme v případech, kdy je zapotřebí podporovat více mobilních platforem současně a zákazník požaduje jejich jednotný vzhled a chování.

Multiplatformní aplikace vyvíjíme na platformě Cordoba/PhoneGap a webových technologiích HTML5 + JavaScript.

NATIVNÍ APLIKACE

Nativní aplikace je vždy určena jen pro jednu konkrétní mobilní platformu (iOS, Android, Windows Phone). Pokud se nejedná o požadavek zákazníka, pak tomuto řešení dáváme přednost v případě specifických požadavků, které překračují technologické možnosti hybridních aplikací.

Z pohledu koncových uživatelů se nativní a hybridní aplikace výrazněji neliší. Oba typy aplikací se instalují ze „Store“ té které platformy (AppStore, Google Play Store, Windows Phone Store) a spouští se běžným způsobem, tak jak jsou uživatelé zvyklí.

POUŽÍVANÉ TECHNOLOGIE A NÁSTROJE

  •   Android Studio
  •   XCode
  •   Visual Studio
  •   PhoneGap + Kendo UI

KONTAKTUJTE NÁS

Ing. Jiří Skopal
  • Ředitel úseku IT
  • +420 577 601 624
  • +420 602 716 857