Systém SharePoint od firmy Microsoft je určen pro podporu týmové práce, automatizaci postupů a sdílení dokumentů a informací. Pomůžeme zrychlit, standardizovat a celkově tím zefektivnit každodenní operativu. Obrovskou výhodou je velmi rychlé nasazení, dostupnost prostřednictvím internetového prohlížeče a také provázanost s kancelářským systémem Microsoft Office.

Náš vývojový tým má dlouholeté zkušenosti s vývojem, instalací a správou SharePoint řešení již od verze z roku 2007. Dokážeme si rovněž poradit s přechodem (migrací) na novější verze systému 2010 nebo 2013.

NAŠE ŘEŠENÍ ZAHRNUJE

 •   instalace a nasazení systému
 •   vytváření a správu dokumentů, jejich schvalování a sdílení
 •   elektronickou evidenci zakázek a odpracované doby
 •   přehled klíčových ukazatelů zakázek (kapacitních, finančních aj.)
 •   elektronické požadavky na nákup
 •   podporu týmové spolupráce a vedení porad
 •   firemní intranet
 •   vývoj vlastních rozšiřujících komponent (tzv. web part), ovladačů událostí, workflow a šablon stránek
 •   rozšíření funkčnosti s využitím jQuery knihovny SPServices
 •   propojení s dalšími firemními systémy (Active Directory, SMTP Server a další)
 •   složitější úpravy, nastavení a konverze systému s využitím nástroje Windows PowerShell
 •   speciální řízení přístupu na úrovni jednotlivých položek listů

Microsoft SharePoint nabízíme v různých edicích, které se liší rozsahem standardních funkcí a cenou. Můžete si vybrat, zda použijete edici zdarma (např. Foundation) nebo využijete některé pokročilé funkce a zaplatíte si např. verzi Standard. Cena je odvozena od počtu uživatelských licencí.

POUŽÍVANÉ TECHNOLOGIE A NÁSTROJE

 •   různé verze (2007, 2010, 2013) a edice (SharePoint Server, SharePoint Services, Foundation, Standard, Enterprise) SharePoint
 •   platforma .NET Framework
 •   vývojový nástroj Visual Studio
 •   nástroj Windows PowerShell
 •   jQuery knihovny SPServices
 •   nástroj MS SQL Server Management studio

KONTAKTUJTE NÁS

Ing. Jiří Skopal
 • Ředitel úseku IT
 • +420 577 601 624
 • +420 602 716 857