Vývojem internetových aplikací a internetově orientovaných informačních systémů se zabýváme už více než 10 let. Zaměřujeme se na unikátní informační systémy, jejichž specifické potřeby přesahují možnosti běžných CMS informačních systémů nebo typizovaných e-shopů.

NAŠE ŘEŠENÍ ZAHRNUJE

  •   webový frontend – to co vidí a s čím pracují návštěvníci z internetu
  •   nástroje pro správu dat, které jsou zcela nebo částečně přístupné pouze interním pracovníkům provozovatele systému

NAŠE ŘEŠENÍ STAVÍME NA TECHNOLOGIÍCH FIRMY MICROSOFT

  •   Vytváříme webové aplikace na platformě ASP.NET MVC nebo ASP.NET WebForms.
  •   Vytváříme komplexní webové aplikace běžící v prostředí jedné stránky (tzv. Single Page Applications) s použitím frameworků AngularJS, DurandalJS a dalších.
  •   Vytváříme tenké klienty pro rozsáhlé podnikové aplikace s využitím technologií HTML5, JavaScript nebo Silverlight.
  •   Preferujeme využívání databáze MS SQL Server.

Většina našich systémů obsahuje i datové rozhraní (API) pro komunikaci s dalšími IS. Podle potřeb konkrétního systému jsou tato API založená buďto na webových službách a protokolu SOAP, nebo jde o tzv. REST API. K realizaci těchto rozhraní využíváme platformy Windows Comunication Foundation (WCF) nebo WebApi.

Jako databázi obvykle využíváme MS SQL Server, jehož dobrou použitelnost a spolehlivost jsme si mnohokrát ověřili na malých i rozsáhlejších projektech. Máme však zkušenosti i s databázemi Oracle, PosgtreSql, MySQL nebo souborově orientovanou SQLite.

KONTAKTUJTE NÁS

Ing. Jiří Skopal
  • Ředitel úseku IT
  • +420 577 601 624
  • +420 602 716 857