| 

POMŮŽEME I VÁM ZEFEKTIVNIT PERSONÁLNÍ
PROCESY

Lidmi to začíná – a pokračuje. Adaptace, hodnocení výkonu
a rozvoj zaměstnanců.

KOMPLEXNÍ KOMPETENČNÍ PŘÍSTUP

Kompetenční model organizace vychází z předpokladu, že firma je
výkonná, pokud jsou výkonní její jednotliví zaměstnanci.

HR MONITOR, HR SEMINÁŘ
HR MEETING, SILNÉ PRACOVIŠTĚ

Sledujeme trendy a změny v legislativě, sbíráme zkušenosti
a dělíme se o ně s vámi.

 
 

ŘEŠÍTE PROBLÉMY

NAŠE ŘEŠENÍ

Úspěch vaší společnosti závisí na lidech! Díky kompetenčnímu přístupu nastavíme prostředí, ve kterém lidé umí, chtějí a mohou podávat své nejlepší výkony. Zpracujeme vám takové kvalifikační požadavky ve formě kompetencí, které se stanou základem vašeho celostního přístupu k řízení lidských zdrojů.

Řízení pracovního výkonu zaměstnanců a identifikace jejich rozvojových potřeb je jedním z nejsložitějších personálních úkolů vedoucích pracovníků. Vybudujeme vám moderní, softwarově řešený systém hodnocení zaměstnanců, založený na porovnávání požadovaných kompetencí.

Zmapujeme názory a postoje vašich zaměstnanců. Získáme pro vás zpětnou vazbu pro nastavení interní komunikace a firemní kultury. Pomůžeme vám zjistit, v jaké míře jsou vaši zaměstnanci spokojeni a jaká opatření by firemní kultuře prospěla.

Cílem adaptačního procesu je co nejrychlejší zapojení nového pracovníka, aby mohl uplatnit své znalosti a dovednosti. Pomůžeme vám nastavit adaptační proces jako dobře promyšlený systém, který povede k rychlejšímu dosažení požadovaných pracovních výkonů.

Sledujeme trendy a změny legislativy, sbíráme zkušenosti a poznatky z praxe a dělíme se o ně s vámi prostřednictvím internetu a osobního setkávání.

BLOG, ČLÁNKY