PŘÍNOS ŘEŠENÍ

 •   rychlejší dosažení požadovaných pracovních výkonů a stanovených cílů
 •   snazší zapojení nového pracovníka do pracovního kolektivu
 •   usnadnění vstupu zaměstnance do firemního prostředí
 •   ztotožnění zaměstnance s vizí, strategií a cíli společnosti
 •   snížení fluktuace v prvním roce zaměstnaneckého poměru
 •   úspora nákladů na začlenění nového zaměstnance
 •   kvantitativní zhodnocení přínosu adaptace zaměstnance

POSTUP ŘEŠENÍ

V našem pojetí adaptační proces chápeme jako celistvý proces, ve kterém na sebe jednotlivé kroky navazují, který má svá jednoznačná pravidla a je hodnotitelný.

Adaptační proces vám nastavíme, propojíme s firemními postupy a navážeme na náborový proces a rozvoj vašich zaměstnanců.

Adaptační proces implementujeme formou firemního mentoringu:

 •   provedeme vás celým procesem
 •   osvětlíme samotný účel adaptace
 •   stanovíme cíle a strukturu adaptačního procesu
 •   nastavíme role a odpovědnosti personalisty, vedoucího a mentora
 •   vypracujeme adaptační plán
 •   zpracujeme příručku zaměstnance pro účely snadnější orientace ve všeobecných informacích o firmě a personálních otázkách

Kdy se adaptaci věnovat?

 •   když bojujete s vysokou fluktuací v prvním roce zaměstnání
 •   když noví zaměstnanci v požadovaném čase plnohodnotně neodvádí optimální výkon
 •   když adaptační proces probíhá jen u vybraných skupin zaměstnanců
 •   když váš zavedený adaptační proces vyžaduje revizi za účelem zefektivnění
 •   když chcete získat zpětnou vazbu od nových zaměstnanců
 •   když u vašeho adaptačního procesu nesouhlasíte s poměrem „cena/výkon“

ŘEKLI O NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Ing. Radek Svoboda
 • HR specialist
 • +420 577 601 365
 • +420 602 517 265