PŘÍNOS ŘEŠENÍ

 •   intenzivnější komunikace mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným v oblasti rozvoje a pracovního výkonu zaměstnance
 •   rozpoznání potenciálu pracovního výkonu jednotlivců
 •   stabilizace a postupné zlepšení pracovního výkonu hodnocených na základě přesnější zpětné vazby
 •   aktivní řízení pracovního výkonu podřízených
 •   transparentní hodnocení a odměňování
 •   sjednocení způsobu hodnocení pracovní výkonnosti pro všechny zaměstnance
 •   identifikace vzdělávacích a rozvojových potřeb na základě kompetenčního modelu
 •   informace pro efektivní vynakládání finančních prostředků na rozvoj zaměstnanců
 •   podklady pro mzdovou motivaci, přesnější nastavení systému odměňování
 •   ucelený proces hodnocení se softwarovou podporou
 •   metodická podpora zkušených specialistů

POSTUP ŘEŠENÍ

Jakým způsobem řídíte pracovní výkon zaměstnanců či zjišťujete jejich vzdělávací potřeby?

Naše řešení v oblasti hodnocení zaměstnanců vycházejí z implementovaného kompetenčního modelu. Systém navrhujeme tak, aby hodnotil a porovnával pouze ty kompetence (měkké i odborné), které požadujete u dané pracovní pozice. Celý proces implementujeme pomocí softwarového nástroje (PERSYT), který tuto činnost komplexně realizuje a usnadňuje.

Přizpůsobíme metodiku hodnocení na podmínky zákazníka a proškolíme vedoucí pracovníky, jak správně hodnocení zaměstnanců realizovat.

hodnoceni zamestnancu

SW aplikace umožňuje provádět:

 •   sebehodnocení zaměstnance
 •   hodnocení přímým nadřízeným
 •   metodu zpětné vazby 360° - široká zpětná vazba o pracovním výkonu jednotlivce od kolegů, podřízených, nadřízených a případně i zákazníků
 •   tvorbu kariérových a rozvojových plánů.

SW aplikace generuje:

Součástí formuláře „Závěry hodnocení“ je část, která definuje tzv. Individuální rozvojové plány. Ty se zaměřují na to, jak rozvinout kompetence zaměstnance na požadovanou úroveň a dále slouží k vlastnímu plánování dalšího vzdělávání firmy.

Zdaleka se nejedná pouze o vyplnění hodnoticích formulářů: klademe velký důraz na osobní hodnoticí rozhovory, díky nimž lépe a hlouběji poznáte zapojení zaměstnanců do celého procesu řízení a fungování firmy a pochopíte jejich rozvojové či kariérní potřeby a možnosti. V rámci komplexnosti zabezpečení celého procesu dodáváme klientovi vždy i metodiku, jak správně hodnoticí rozhovor vést a čeho se při něm vyvarovat.

Demo verze PERSYT

ŘEKLI O NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Ing. Radek Svoboda
 • HR specialist
 • +420 577 601 365
 • +420 602 517 265