PŘÍNOS ŘEŠENÍ

 •   komplexní přístup k řízení lidských zdrojů založený na kompetencích
 •   zefektivnění výkonu manažerů a personalistů v procesech výběru, hodnocení a rozvoje zaměstnanců
 •   konec plýtvání financí za nevhodně přijaté pracovníky
 •   zrychlení adaptace zaměstnanců
 •   účinný nástroj pro hodnocení zaměstnanců
 •   přímý dopad na výkon zaměstnance ve formě zvýšení jeho produktivity práce
 •   poskytnutí validních informací o výkonu zaměstnance a o tom, jak si přijatý zaměstnanec osvojil potřebné znalosti a dovednosti
 •   úspora výdajů za vzdělávání na něco, co firma nepotřebuje pro svůj úspěch
 •   nepostradatelný pomocník při plánování kariéry klíčových zaměstnanců

POSTUP ŘEŠENÍ

V dnešní době se stále častěji ukazuje, že nezáleží na tom, co člověk vystudoval, ale to co zná a umí. Ideální zaměstnanec je optimální kombinací znalostí, dovedností a „správného chování“.

 •   Jak ale rozpoznat a popsat potřebné požadavky na výkon jednotlivých pracovních pozic?
 •   A jak na ně vybrat správné lidi?
 •   Kdo má být povýšen a kdo dosáhl hranice svých možností?

Na tyto otázky odpovídají kompetenční modely.

V našem pojetí kompetence vyjadřují souhrn vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, jež se pro danou pozici jeví jako nejvhodnější. Jednotlivé požadavky na pracovníky jsou v modelu definovány prostřednictvím tzv. kompetencí. Využíváme baterii 15 měkkých kompetencí, 7 odborných kompetencí obecných a definujeme kompetence specifické.

Vytvořením kompetenčního modelu vám umožníme aplikovat celostní přístup k řízení lidských zdrojů, založeném na kompetencích.

kompetence
kompetencni model

Kompetence jako komunikační nástroj využijete v těchto personálních procesech

 •   výběr zaměstnanců
 •   adaptační proces
 •   řízení pracovního výkonu/hodnocení zaměstnanců
 •   rozvoj zaměstnanců a řízení kariéry

Vytvoříme vám kompetenční model zcela dle vašich potřeb

 •   pomůžeme vám s volbou nejvhodnějšího typu kompetenčního modelu
 •   využíváme databáze 15 měkkých a 7 odborných kompetencí
 •   provážeme kompetenční model se strategií vaší společnosti a to tak, že do něj vložíme žádoucí chování a postoje
 •   definujeme názvy specifických kompetencí
 •   definujeme popis kompetencí, snažíme se, aby kompetence byly sledovatelné a hodnotitelné
 •   stanovujeme požadované úrovně kompetencí dle existující jednotné škály
 •   zavedeme kompetenční model do určených personálních procesů
 •   implementujeme kompetenční model do vašeho personálního informačního systému

Kompetenční model do vaší firmy přinese moderní metody řízení a otevře vám nové možnosti práce s lidskými zdroji. Díky němu naleznete kvalitnější a motivovanější zaměstnance, ale také třeba lidi z nedostatkových profesí.

ŘEKLI O NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Ing. Radek Svoboda
 • HR specialist
 • +420 577 601 365
 • +420 602 517 265