PODPORA HR PRACOVNÍKŮ

HR Monitor

Realizujeme průzkum, který monitoruje situaci v oblasti řízení lidských zdrojů – HR Monitor. Průzkum probíhá ve dvou vlnách ročně a vždy se věnuje jinému tématu z personální oblasti. Jednotlivých vln se účastní personální ředitelé a manažeři větších a středních firem v ČR, kteří prostřednictvím telefonického dotazování reagují na aktuální témata HR.

Výstupy aktuální vlny šetření najdete vždy na www.hr-monitor.cz. Porovnáním zjistíte, jak jsou nastaveny personální procesy u vás ve firmě a jakým způsobem běží v obdobných firmách, jako je ta vaše.

Finální studie

FAST Facts

HR Meeting TREXIMA

Naše HR pracovní setkání jsou již tradičně platformou pro vzájemnou výměnu poznatků a místem setkávání profesionálů z různých firem. Zveme proto renomované lektory, aby vás seznámili s novinkami v oboru a představili vám moderní postupy v řízení lidských zdrojů a odměňování.

Poznejte zajímavé lidi a kolegy z oboru. Dvakrát ročně organizujeme dvoudenní pracovní setkání, které je věnováno důležitému tématu z oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů. Intenzivně zde probíhají přednášky, semináře či exkurze, ale nezapomínáme ani na neformální výměnu zkušeností.

Aktuální akce

Dřívější akce

HR Seminář TREXIMA

Nabízíme sérii otevřených kurzů z oblasti mzdových a motivačních systémů, řízení lidských zdrojů. Zaměřujeme se na nové trendy, aplikaci best practises ve firmách, případové studie a praktické ukázky.

Semináře jsou určeny pro majitele firem, personální a finanční manažery a specialisty v oblasti odměňování, zabývající se plánováním, hodnocením a odměňováním výkonu pracovníků.

Kalendář akcí zde.

Silné pracoviště

Postavte výkonnost a motivaci vaší společnosti na kultuře SILNÉHO PRACOVIŠTĚ, kde lidé umí, mohou a chtějí podávat své nejlepší výkony.

Zhodnoťte sílu vašeho pracoviště pomocí bezplatného online nástroje na www.silnepracoviste.cz. Využijte rozvojových programů, které vám pomohou zvyšovat sílu vašeho pracoviště v pěti základních oblastech – výkon, organizace, motivace, vztahy, informace.

Porovnejte zde platové ohodnocení vašich zaměstnanců s tím, jak jsou placeny srovnatelné profese v oboru, kde působíte. Silné pracoviště je HR koncept vyvinutý námi a partnerskou společností RPIC-ViP.

KONTAKTUJTE NÁS

Ing. Radek Svoboda
  • HR specialist
  • +420 577 601 365
  • +420 602 517 265