Připravujete projekty z evropských fondů?

Můžeme Vám pomoci

Nabízíme spolupráci při přípravě i realizaci Vašich projektových záměrů.

Práce s daty nás baví, hledáme souvislosti a vytváříme z nich využitelné informace. Nabízíme zpracování analýz a průzkumů z oblasti trhu práce a zaměstnanosti na míru Vašeho projektu.

Nabízíme zapojení odborníků do Vašich projektů v oblastech:

 •   Trh práce
 •   Zaměstnanost
 •   Odborné a další vzdělávání
 •   Standardizované popisy profesí, kompetencí a kvalifikací
 •   Analýzy profesních a kvalifikačních potřeb
 •   Průmysl 4.0 - lidské zdroje
 •   Mezinárodní studie a komparativní výzkum
 •   Nástroje kariérového a profesního poradenství

Náš tým tvoří specialisté na výše uvedené oblasti, zkušení projektoví manažeři s certifikací IPMA, experti na statistiku, informační technologie, HR poradenství. Realizujeme jak rozsáhlé, tak menší projekty, včetně mezinárodních.

Díky unikátní kombinaci specialistů z různých oborů můžeme nabídnout komplexní pohled na trh práce a přispět k úspěšné realizaci Vašich projektů.

Kontaktujte nás

Ing. Renata Vrtělová
 • Ředitelka úseku Trhu práce
 • +420 577 601 384
 • +420 606 607 604

Naše zkušenosti

Národní projekty a sektorové rady

Společně s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR koordinujeme Národní síť sektorových rad, které se od roku 2007 podílí na naplňování Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací.

Jsme autory technického řešení informačních systémů www.nsp.cz a www.narodnikvalifikace.cz.

Zajišťovali jsme zapojení zaměstnavatelů do ověřování 350 programů dalšího vzdělávání a pilotáže zkoušek v projektu UNIV3.

Kariérové poradenství

Od roku 1999 zajišťujeme vývoj, správu a technickou podporu Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání (DAT CZ) obsahující nabídku vzdělávací kurzů od více než 1500 společností z celé ČR.

Jsme autory technického řešení Informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce ISA+ (www.infoabsolvent.cz).

S UTB ve Zlíně jsme spolupracovali na výzkumu vývoje profesní orientace studentů SŠ.

Systém vzdělávání

V projektu Pospolu naše společnost zpracovala analýzu duálního systému odborného vzdělávání ve vybraných zemích a dotazníkové šetření na školách a u zaměstnavatelů.

Pro Technologickou agenturu ČR jsme připravili návrhy doporučení pro systémové zapojení zaměstnavatelů do odborného vzdělávání a zmapovali bariéry zájmu o technické vzdělávání.

Mezinárodní projekty

V projektu CrossVETCompair (Erasmus+) jsme srovnávali požadavky na kvalifikační přípravu k profesím, v nichž nejčastěji dochází k přeshraniční mobilitě mezi ČR, Rakouskem a Slovenskem.

Analyzovali jsme roli přenositelných kompetencí napříč ekonomickými sektory v projektu Transferable Skills Across Economic Sectors (program PROGRESS).

S partnery z Německa, Rakouska a dalších zemí jsme připravili databázi dalšího vzdělávání DAT (projekt programu Leonardo Da Vinci).

V projektu The Way to Enterpreneurship (EQUAL) jsme se zaměřili na zprostředkování informací potřebných k zahájení podnikání.

Regionální iniciativy

Aktivně se podílíme na přípravě a rozjezdu Paktu zaměstnanosti ve Zlínském kraji.

Pro Zlínský kraj jsme připravili studii proveditelnosti vybudování regionální Observatoře trhu práce, spolupracovali jsme na analýzách v oblasti rozvoje lidských zdrojů.