5 schopností, které budete v práci potřebovat v roce 2030

Osm z deseti světových leaderů z byznysu očekává, že lidé budou do pěti let fungovat v jejich firmách v jednom týmu společně s roboty. Pracovní místa si lidé přitom udrží, pokud budou zvládat pět schopností, které budou do roku 2030 zaměstnavateli nejvíce ceněné. Které to jsou?

Společnost DELL vydala prognózu pro budoucnost práce v roce 2030 založenou na rozhovorech s vrcholovými manažery z celého světa, kteří se pohybují v oblasti byznysu a IT. Z ní vyplývá, že každá progresivní firmy, která se bude chtít udržet na trhu se bude muset naučit určitým způsobem využívat moderní informační technologie.

Z dotazovaných manažerů jich 84 % uvedlo, že mezi jejich zaměstnanci budou v roce 2030 pouze digitální experti. Dává to smysl, pokud se splní předpoklad společnosti DELL, že 85 % pracovních míst, která bude v roce 2030 třeba obsadit, ještě ani nevzniklo a polovina respondentů netuší, jak to bude v jejich odvětví během dalších 10-15 let vypadat.

Bez technické gramotnosti se neobejdete

DELL však pojmenoval 5 pracovních schopností a dovedností, které budou v roce 2030 nejvíce ceněné mezi zaměstnavateli. Jsou to kreativní myšlení, logické uvažování, emoční inteligence, zdravý úsudek a technická gramotnost. Jde o vlastnosti, které roboti nemají, a proto budou pro firmy důležité a v rámci digitalizace nenahraditelné.

Čtyři z pěti světových leaderů také souhlasí s tím, že následující kroky budou stěžejní pro to, aby se firmám na trhu v roce 2030 dařilo:

  • Propojení odměn, ukazatelů výkonosti a vzdělávání s firemními cíli v digitální oblasti.
  • Vzdělávání zaměstnanců v kódování a vývoji softwaru.
  • Propojení zaměstnanců s roboty do jednotných pracovních týmů.
  • Podpora angažovanosti zaměstnanců a jejich zapojení do chodu firmy.
  • Určení senior managerů jako hlavních komunikátorů digitální změny.

Jako největší bariéru pro chod úspěšné digitální firmy v roce 2030 DELL uvádí: nedostatečnou digitální vizi a strategii, nepřipravenost celého pracoviště, technologická, časová a ekonomická omezení firmy a lokální předpisy.

Zdroj: DELL: Realizing 2030: The future of work

 

Přečtěte si další články na podobné téma:

Do 20 let zanikne 14 % pracovních míst, Evropané nejsou na digitální transformaci připraveni

Problém s nalezením IT specialistů je mezi zeměmi EU největší v Česku

Počet IT odborníků v českých firmách se za posledních deset let zdvojnásobil

České firmy potřebují zvýšit investice do výzkumu a vývoje nových technologií

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000