8 z 10 učitelských pozic v regionálním školství zastávají ženy, učitelský sbor přitom stárne

V roce 2018 zastávaly osm z deseti učitelských pozic v regionálním školství ženy a více než polovina učitelů byla starších 45 let.

V Česku v roce 2018 působilo v regionálním školství 135,5 tisíce učitelů. Čtvrtina z nich pracuje v mateřských školách, 47,5 % vyučuje na základních školách a 28 % učitelů působí na středních školách. Podíl učitelů ze všech českých zaměstnanců jsou 3 %. Většinu z celkového počtu učitelů v ČR přitom tvoří ženy, které zastávají osm z deseti učitelských pozic. Nejvíce z nich pracuje v mateřských školách a na prvních stupních základních škol, kde je pouze 6 % učitelů mužů. Na druhém stupni základních škol tvoří muži v učitelském sboru čtvrtinu a na středních školách vyučuje 40 % mužů.

Učitelé stárnou

Více než polovina (55 %) učitelů byla v roce 2018 starších 45 let a pouze 10 % učitelů bylo ve věku do 30 let. Ještě větší věkový nepoměr byl mezi středoškolskými učiteli, kde byly dvě třetiny vyučujících starších 45 let a pouze 4 % učitelů mladších 30 let. V posledních letech přitom podíl učitelů nad 55 let roste a podle Českého statistického úřadu, který analýzu regionálního školství připravil, je možné říct, že učitelský sbor v regionálním školství stárne.

Pro srovnání v roce 2013 bylo 27 % učitelů starších 55 let a v roce 2008 to přitom bylo pouze 15 %.

Zdroj: ČSÚ

 

 

Přečtěte si další podobné články:

Zaměstnanost žen v zemích EU roste, ale stále je podstatně nižší než u mužů

Téměř polovina českých firem používá sociální média

Nedostatek expertů v oboru IT: těžkosti s jejich hledáním uvádí 80 % českých firem

10 zemí s nejlepší mírou rovnováhy mezi pracovním a osobním životem

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000