Absolventů informatiky ubylo. Kde chybějící „ajťáky“ hledat?

Informatici, odborníci na počítače a další moderní komunikační technologie, patří v současné době mezi nejméně dostatkové profese.

Například na pracovním portálu Jobs.cz bylo k začátku července zveřejněných více než 3500 nabídek v oblasti IT. Pro srovnání, v kultuře a umění bylo ve stejné době těchto inzerátů 82, v gastronomii a pohostinství 434 a v oblasti pojišťovnictví 472.

Najít si práci bude přitom pro „ajťáky“ zřejmě v Česku jednoduché i dál. Počet absolventů vysokých škol v tomto oboru totiž v posledních letech ještě klesl, ukazují data společnosti TREXIMA.

Zatímco v roce 2015 dokončilo vysokoškolské obory zaměřené na informatiku 2885 osob, o rok později jich bylo 2729 a loni se počet absolventů snížil už jen na 2459.

Celkové počty absolventů VŠ oborů zaměřených na informatiku:

Zdroj: TREXIMA

Údaje o počtech absolventů jednotlivých vysokých škol a vysokoškolských oborů zveřejňuje TREXIMA na webu Práce v datech. Kromě počtů absolventů podle zaměření studia a regionů zde lze zjistit, o jaký typ studia se jednalo (bakalářské, magisterské či doktorské) a zda šlo o denní nebo dálkovou formu.

Nejvíce absolventů je v Praze a na jižní Moravě

Většina absolventů informatických oborů získala ve sledovaných letech bakalářský titul. Například v roce 2017 to bylo 1340 z 2459 informatiků.

Zdroj: TREXIMA

Nejvíce informatiků studovalo vysokou školu v Praze, v roce 2017 se jednalo o 949 absolventů z 2459. 576 z nich navštěvovalo Fakultu informatiky a statistiky na pražské Vysoké škole ekonomické, zbylých 373 absolventů má diplom z Fakulty informačních technologií na Českém vysokém učení technickém.

Následuje Jihomoravský kraj. 488 absolventů zde pochází z Fakulty informačních technologií na Vysokém učení technickém a 426 absolventů z Fakulty informatiky na Masarykově univerzitě.

Kromě toho se mohou personalisté po čerstvě vystudovaných „ajťácích“ poohlédnout i ve Zlínském nebo v Královéhradeckém kraji. Na Fakultě aplikované informatiky na Univerzitě Tomáše Bati loni úspěšně dokončilo studium 299 osob a na Fakultě informatiky a managementu na Univerzitě Hradec Králové 297 osob.

 

Práce v datech

Údaje o absolventech a v případě středních škol i o studentech mapuje TREXIMA pomocí nástroje Práce v datech. Ekonomové a personalisté tak mohou jednoduše dohledat, kolik potenciálních zaměstnanců v jejich odvětví a regionu existuje nebo přibude. Kromě dat o studentech a absolventech přináší Práce v datech i výsledky šetření mezi českými personalisty HR Monitor. Zároveň mapuje celkovou zaměstnanost v ČR.

 

Přečtěte si další aktuality:

Téměř 72 tisíc vysokoškoláků, z toho 2 tisíce právníků. Nová data o absolventech v ČR

Loni opustilo střední školy 3400 mladých kuchařů. Bude to stačit?

Zemědělci rychle stárnou a mladí chybí. Zachrání je roboti?

Kdo nejčastěji opouští firmy v ČR: Mladí a vyučení lidé

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000