Co brání spolupráci firem a učilišť? Nemá se jí kdo věnovat

Nejčastějším důvodem, proč firmy nespolupracují se středními odbornými školami, je ten, že jim chybí lidé, kteří by na to měli v rámci své pracovní doby čas. Jako problém to vidí 63 procent zaměstnavatelů, kteří se zúčastnili průzkumu Hospodářské komory ČR a společnosti TREXIMA pro Technologickou agenturu ČR.

Jako druhý nejčastější důvod respondenti označují nedostatek vhodných škol, které by odpovídaly zaměření jejich firmy – ten zmínilo 33 procent zaměstnavatelů. 30 procent všech dotázaných také naráží na překážky v legislativě.

Bariéry, které znemožňují či ztěžují spolupráci škol a firem v rámci odborného vzdělávání:

Mezi dalšími zmíněnými bariérami se objevily například malý zájem žáků, nezájem o studium řemeslných oborů nebo rozdíly mezi rámcovými či školními vzdělávacími programy a reálnými potřebami trhu práce.

Vliv na obsah výuky

Do samotné diskuze o obsahu odborného vzdělávání se chtějí zaměstnavatelé zapojit hlavně tak, že stanoví kompetence, které jsou pro ně u absolventů důležité. O to mají zájem tři čtvrtiny všech respondentů. Na obsahu učiva v odborných předmětech by jich byla ochotna spolupracovat polovina, podávat návrhy na rušení či zavádění nových předmětů by chtělo 37 procent firem.

V současné době se již na definování obsahu odborných předmětů podílí 35 procent respondentů. Necelá čtvrtina (22 procent) se jich nijak zapojovat nechce. Zbylých 43 procent o tom zatím uvažuje a do spolupráce by se pustily jen za určitých okolností – nejčastěji v případě, že na to budou mít dostatek personálních kapacit, že získají finanční podporu státu, ať už dotace nebo daňové úlevy, že bude vhodně nastavená legislativa nebo se také zvýší aktivita ze strany škol.

Pokud jde o firmy, které o spolupráci na obsahu výuky na středních odborných školách nemají zájem, tak častěji přicházela negativní odpověď od malých podniků. Zde ji odmítlo 50 procent respondentů, zatímco u středních firem se jednalo o 27 procent a u velkých firem o 13 procent dotázaných.

Zpracovala Tereza Mynářová, TREXIMA

 

Přečtěte si další aktuality:

Očekávání versus realita. Požadované kompetence má jen minimum absolventů učilišť

Mladí bez práce a studia? OECD spočítala náklady na ty, kterých se to týká

Německý učeň stráví na praxi tři hodiny ze čtyř, v Česku je to mnohem méně

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000