Dobře nastavený HR controlling může firmě ušetřit peníze

Za jakých okolností by měly firmy využívat HR controlling a jaký to pro ně může mít přínos? Na tyto otázky odpovídá Martin Hradský, personální ředitel společnosti Fatra.

Tématu se bude věnovat i na květnovém HR Meetingu TREXIMY.

Zde vystoupí s přednáškou „HR controlling v praxi“.

Pokud nějaká například menší firma nemá s HR controllingem zatím vůbec žádnou zkušenost, můžete stručně shrnout, co vše jeho zavedení znamená, co by daná firma měla začít dělat?

Personalistika má oblasti, kam směřuje své činnosti – například nábor, adaptaci nebo hodnocení zaměstnanců. Nejprve je důležité se zamyslet, v jakém stavu se jednotlivé části nacházejí. V některých činnostech se nám daří, v jiných nikoliv. Pokud chceme cokoliv zlepšit, či zopakovat dobrý výsledek, měli bychom poznat stav věci. Snažíme se tedy opatřit vstupní data k dané oblasti. Dále pak stanovit cílovou hodnotu. Kam se chceme dostat. Nástroje HR controllingu nás pak na této cestě usměrňují a pomáhají nám cíle dosáhnout.

Můžete uvést nějaký příklad těchto nástrojů?

Sledujeme například fluktuaci, úrazovost, nemocnost a podobně. Výstupem, a tedy nástrojem, je pro nás konkrétní graf, ze kterého poznáváme aktuální stav, a následně se rozhodujeme pro další akci.

Od jaké velikosti by podle vás měly firmy HR controlling využívat?

Domnívám se, že určující nebude velikost firmy, ale reálný stav personální práce v podniku. Nasazení nástrojů HR controllingu by také mělo být úměrné aktuálním potřebám. Může se tak stát, že firma s desítkami zaměstnanců bude používat obdobný kontrolní mechanismus jako firma, která má zaměstnanců tisíce.

Z jakého důvodu byste podnikům doporučil tento nástroj využívat?

Jestliže chci dosáhnout nějakého cíle, měl bych poznat, jak daleká je k němu cesta. Zároveň může být HR controlling silným nástrojem v oblasti rozhodování a plánování. Pro personalisty je také vhodným prezentačním prvkem – na manažerské úrovni jsme zvyklí sledovat konkrétní ukazatele, například z výkazu zisků a ztrát nebo z rozvahy. Snažíme se měřit, abychom mohli usměrňovat žádoucím směrem naše snažení. V HR controllingu také používáme měřitelné ukazatele, které pak můžeme prezentovat dovnitř firmy. Slouží tedy jako vizitka naší práce a mnohdy jako opora našich návrhů.

Z dobrého nastavení pak přichází i možné finanční úspory či efektivní investice.

Může firmám HR controlling nějak pomoct při náboru nových zaměstnanců? Jak případně?

Určitě může. HR controlling nás vede k lepšímu plánování náboru. Nejvíce však může jeho existence a vhodné použití pomoci s efektivním využíváním financí v oblasti náboru.

Pokud provádím analýzu úspěšnosti odezvy kandidátů na moje náborové aktivity, jako jsou například inzerce v tisku, inzerce v on-line prostředí, doporučení stávajícími zaměstnanci nebo webové stránky společnosti, tak mohu zjistit, do kterého zdroje se mi vyplatí investovat a kde se naopak jedná o vyhozené peníze.

 

Tématu HR controllingu se bude Martin Hradský podrobněji věnovat během svého vystoupení na konferenci HR Meeting, která proběhne 24. až 25. května 2018.

Rozhovor zpracovala Tereza Mynářová, TREXIMA

Přečtěte si další aktuality:

Co vše obnáší personální controlling? Odpovědi přinese jarní HR Meeting

Kromě náboru si všímejte i stálých zaměstnanců, vzkazuje expert firmám

Ti nejlepší uchazeči si dnes určují podmínky zaměstnání sami

Adaptační proces svědčí o tom, že má firma o zaměstnance zájem

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000