Evropané pracují před odchodem do důchodu déle

Míra zaměstnanosti žen a mužů ve věku 55-64 let v roce 2018 v zemích EU výrazně vzrostla. Obě pohlaví v tomto věkovém rozmezí měly mezi zaměstnanci v zemích EU vyšší zastoupení, než je průměrná míra zaměstnanosti napříč skupinami. Pracující muži na 55 let byli zastoupeni 65 % (průměr 60 %) a ženy 52 % (průměr 48 %).

Za posledních 15 let rostl počet pracujících na 55 let rapidním tempem téměř ve všech zemích EU, kromě Řecka, zvláště znatelný je také růst počtu pracujících žen v tomto věku. Ve Slovinsku a Bulharsku se počet pracujících ve věkovém rozmezí 55-64 let zdvojnásobil a na Slovensku byl růst ještě vyšší (2,2krát). Nejvyšší zastoupení pracujících nad 55 let přes 70 % bylo v roce 2018 ve Švédsku, Německu a Dánsku. Míra zaměstnanosti osob v této věkové skupině pod 50 % byla naopak zaznamenána na Maltě, v Polsku, Slovinsku, Rumunsku, Chorvatsku, Řecku a Lucembursku.

Důvodem růstu míry zaměstnanosti u lidí nad 55 let je podle Eurostatu, který statistiku vydal, snaha o zajištění lepšího finančního zabezpečení na stáří. Lidé tak odkládají svůj odchod do důchodu, aby si mohli vydělat více peněž a naspořit na pozdější dobu, kdy už nebudou schopni dále pracovat.

Roste však také počet zaměstnanců ve věku 65 a více let. Například v Estonsku pracovala v roce 2018 více než čtvrtina lidí z této věkové skupiny a v Rumunsku, Portugalsku, Velké Británii, Irsku, Švédsku, Litvě a Lotyšsku pracovalo více než 15 % lidí nad 65 let.

Zdroj: Eurostat

 

Další články, které by vás mohly zajímat:

Středoškolačky mají výrazně nižší očekávání od svých budoucích výdělků než středoškoláci

Ubývá zaměstnanců ve věku do 40 let, věková skladba pracujících se tak výrazně mění

Zaměstnanci se mají nejlépe v Helsinkách, jsou ideálním městem pro udržení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem

Úroveň vzdělání úzce souvisí s mírou nezaměstnanosti, čím vyšší vzdělání, tím lépe se lidem hledá práce

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000