Jak se zvýšily mzdy a platy. Výsledky za první čtvrtletí 2018

V prvním čtvrtletí tohoto roku si přilepšili zaměstnanci ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy činil 26 261 Kč, což bylo o 7,4 % více než ve stejném období roku 2017.

Průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla podle údajů v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) o 7,3 % na 31 963 Kč.

K největšímu meziročnímu nárůstu průměrné mzdy došlo v odvětví „činnosti v oblasti nemovitostí“ – o 9,7 %. Následuje odvětví „zdravotní a sociální péče“, kde se průměrná mzda zvýšila o 9,4 %. Nejméně naopak rostla v odvětví „peněžnictví a pojišťovnictví“, a to o 3,6 %.

Největší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl ve mzdové sféře zaznamenán též v peněžnictví a pojišťovnictví, kde se tyto hodnoty lišily o 16 104 Kč měsíčně. Následují profese v odvětví informačních a komunikačních činností, kde byl měsíční průměr o 13 804 Kč vyšší než medián.
 

Mzdy podle sekcí ekonomických činností CZ-NACE ve mzdové sféře ČR

Zdroj: ISPV

 

V platové sféře se příjmy liší méně

Meziroční růst se v prvním čtvrtletí týkal i platové sféry. Medián hrubého měsíčního platu se zvýšil o 14,1 % na 30 623 korun. Průměrný plat ve sledovaném období činil 32 725 korun, tedy o 14,2 % více než v lednu až březnu 2017. Nejvyšší nárůst průměrného platu byl zaznamenán u zaměstnanců v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (o 18,1 %) a v odvětví „vzdělávání“ (o 15,2 %).
 

Platy podle sekcí ekonomických činností CZ-NACE ve mzdové sféře ČR

Zdroj: ISPV, vlastní zpracování

 

Z údajů ISPV je patrné, že medián hrubého měsíčního platu byl v prvním čtvrtletí 2018 vyšší než medián hrubé měsíční mzdy – o 4 362 Kč. Průměrný měsíční plat byl pak o 762 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda.

Ve mzdové sféře také existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. „V prvním čtvrtletí 2018 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem vyšší ve mzdové sféře (5 702 Kč měsíčně) než v platové sféře – 2 102 Kč měsíčně,“ uvádějí autoři šetření.

 

O ISPV 

V rámci šetření ISPV sleduje TREXIMA výdělky ve mzdové i platové sféře. Společnosti, které mají více než 250 zaměstnanců, přispívají do šetření povinně. Menší firmy jsou do šetření náhodně vybírány – pokud mají méně než 10 zaměstnanců, dodávají data jednou za čtyři roky, ostatní vybrané firmy zůstávají v panelu devět let. 

 

Přečtěte si další aktuality:

Start-upy i nadnárodní společnosti. Vnitřní nespravedlnost se objevuje všude

Prodavači, řidiči, nástrojáři. Ve kterých odvětvích loni pracovalo nejvíce osob

Informace o mzdách jsou zbraní v rukou firem

Na spokojenost s prací má vliv i vzdělání zaměstnance

 

Napište nám

Naše projekty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Vyvíjíme software, který vám usnadní hodnocení zaměstnanců

Talent management