Jak se zvýšily mzdy a platy. Výsledky za první pololetí 2017

V prvním pololetí tohoto roku si přilepšili zaměstnanci ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy činil 25 151 Kč, což bylo o 7,6 % více než v první polovině roku 2016.

Průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla podle údajů v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV), který TREXIMA zpracovává pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, o 6,7 % na 30 317 Kč. Čtyři zaměstnanci z pěti přitom pobírali mzdy mezi 13 367 až 48 630 korunami za měsíc.

Pokud jde o hrubou měsíční mzdu podle věku, nejvyšší výdělky měli v prvním pololetí 2017 zaměstnanci mezi 30 a 39 lety. Medián žen v této věkové kategorii 23 016 Kč, u mužů pak 29 120 Kč měsíčně.

Nejnižší mzdu naopak dostávali nejmladší zaměstnanci. Medián hrubé měsíční mzdy zaměstnanců do 20 let dosahoval necelých 18,1 tis. Kč. Druhé nejnižší výdělky měli zaměstnanci mezi 20 a 29 lety – medián se v prvním pololetí dostal na 23 848 Kč.

 

Zdroj: ISPV

 

Vyšší hrubou měsíční mzdu dostávali v prvním pololetí 2017 muži (medián 27 421 Kč vs. 21 892 Kč u žen). Z ISPV je také patrné, že výdělky rostou s dosaženým vzděláním. Medián hrubé měsíční mzdy vysokoškoláků přesáhl 39 tis. Kč, u vystudovaných bakalářů nebo absolventů vyšších odborných škol to bylo přes 30 tis. Kč, zato u osob se základním a nedokončeným vzděláním se jednalo o 19 612 Kč a u středoškoláků bez maturity pak o 22 205 Kč.

Co se týká krajů, nejvyšší výdělky mají zaměstnanci v hlavním městě Praha (medián 30 176 Kč měsíčně) a ve Středočeském kraji (26 460 Kč). Nejméně vydělávali zaměstnanci v Karlovarském kraji (medián 22 302 Kč) a Olomouckém kraji (23 109 Kč).

Vývoj v platové sféře

Stejně tak se v prvním pololetí tohoto roku zvýšily výdělky zaměstnanců v platové sféře. Medián hrubého měsíčního platu meziročně vzrostl o 6,8 % na 28 262 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat vzrostl o 7,2 % na 30 246 Kč.

Také v platové sféře si muži vydělají více než ženy. Medián hrubého měsíčního platu mužů činil 31 165 Kč, u žen to bylo 26 956 Kč. Stejně tak je i zde patrný vliv vzdělání – zatímco zaměstnanci se základním či nedokončeným vzděláním měli medián hrubého měsíčního platu 14 897 Kč a středoškoláci bez maturity 18 377 Kč, u vysokoškoláků se jednalo o 33 003 Kč.

 

 

Zdroj: ISPV

 

O ISPV

V rámci šetření ISPV sleduje TREXIMA výdělky ve mzdové i platové sféře. Společnosti, které mají více než 250 zaměstnanců, přispívají do šetření povinně. Menší firmy jsou do šetření náhodně vybírány – pokud mají méně než 10 zaměstnanců, dodávají data jednou za čtyři roky, ostatní vybrané firmy zůstávají v panelu devět let.

 

Přečtěte si další aktuality:

O pětinu nižší výdělek? Jak se liší mzdy mladých a osob v předdůchodovém věku

Informace o mzdách jsou zbraní v rukou firem

Jak si udržet zaměstnance? Důležitější než mzda jsou mnohdy pracovní podmínky

Rozdílů ubývá. Nová data o mzdové nerovnosti v Česku

 

Napište nám

Naše projekty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Zajišťujeme krajům informace o žácích tamních středních škol

VVPO

Vyvíjíme software, který vám usnadní hodnocení zaměstnanců

Talent management