Jak se zvýšily mzdy a platy. Výsledky za první pololetí 2018

V prvním pololetí tohoto roku si přilepšili zaměstnanci ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy činil 27 264 Kč, což bylo o 8,5 % více než v první polovině roku 2017.

Průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla podle údajů v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV), který TREXIMA zpracovává pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, o 7,5 % na 32 629 Kč. Čtyři zaměstnanci z pěti přitom pobírali mzdy mezi 14 194 až 52 307 korunami za měsíc.

Pokud jde o hrubou měsíční mzdu podle věku, mezi muži měli v prvním pololetí 2018 nejvyšší výdělky zaměstnanci mezi 40 až 49 lety, a to 31 486 Kč měsíčně. Medián hrubé měsíční mzdy žen byl nejvyšší ve věkové kategorii 30 až 39 let, kde činil 25 218 Kč.

Nejnižší mzdu naopak dostávali nejmladší zaměstnanci. Medián hrubé měsíční mzdy zaměstnanců do 20 let dosahoval necelých 20,5 tis. Kč. Druhé nejnižší výdělky měli zaměstnanci mezi 20 a 29 lety – medián se v prvním pololetí dostal na 25 945 Kč.

Zdroj: ISPV


Vyšší hrubou měsíční mzdu dostávali v prvním pololetí 2018 muži (medián 29 768 Kč vs. 23 993 Kč u žen). Z ISPV je také patrné, že výdělky rostou s dosaženým vzděláním. Medián hrubé měsíční mzdy vysokoškoláků přesáhl 41 tis. Kč, u vystudovaných bakalářů nebo absolventů vyšších odborných škol to bylo necelých 32,5 tis. Kč, zato u osob se základním a nedokončeným vzděláním se jednalo o 21 157 Kč a u středoškoláků bez maturity pak o 24 364 Kč.

Co se týká krajů, nejvyšší výdělky mají zaměstnanci v hlavním městě Praha (medián 32 199 Kč měsíčně) a ve Středočeském kraji (28 892 Kč). Nejméně vydělávali zaměstnanci v Karlovarském kraji (medián 24 291 Kč) a Jihočeském kraji (24 704 Kč).

Vývoj v platové sféře

Stejně tak se v prvním pololetí tohoto roku zvýšily výdělky zaměstnanců v platové sféře. Medián hrubého měsíčního platu meziročně vzrostl o 13,2 % na 31 947 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat vzrostl o 13,4 % na 34 252 Kč.

Také v platové sféře si muži vydělají více než ženy. Medián hrubého měsíčního platu mužů činil 35 564 Kč, u žen to bylo 30 453 Kč. Stejně tak je i zde patrný vliv vzdělání – zatímco zaměstnanci se základním či nedokončeným vzděláním měli medián hrubého měsíčního platu 17 520 Kč a středoškoláci bez maturity 21 658 Kč, u vysokoškoláků se jednalo o 37 282 Kč.

 

O ISPV

V rámci šetření ISPV sleduje TREXIMA výdělky ve mzdové i platové sféře. Společnosti, které mají více než 250 zaměstnanců, přispívají do šetření povinně. Menší firmy jsou do šetření náhodně vybírány – pokud mají méně než 10 zaměstnanců, dodávají data jednou za čtyři roky, ostatní vybrané firmy zůstávají v panelu devět let.

 

Přečtěte si další aktuality:

Start-upy i nadnárodní společnosti. Vnitřní nespravedlnost se objevuje všude

Odpracovaná doba se zkrátila. Data za rok 2017

Nedostatek technických profesí se projevuje. Komu loni nejvíce rostly mzdy

Prodavači, řidiči, nástrojáři. Ve kterých odvětvích loni pracovalo nejvíce osob

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000