Jak se zvýšily mzdy a platy. Výsledky za třetí čtvrtletí 2017

Ve třetím čtvrtletí tohoto roku si přilepšili zaměstnanci ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy činil 25 626 Kč, což bylo o 7,2 % více než ve stejném období roku 2016.

Průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla podle údajů v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) o 6,3 % na 30 066 Kč.

K největšímu meziročnímu nárůstu průměrné mzdy došlo v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ – o 10,4 %. Následuje odvětví „zdravotní a sociální péče“, kde se průměrná mzda zvýšila o 8,6 %. Nejméně naopak rostla v odvětví „peněžnictví a pojišťovnictví“, a to o 2,6 %.

Největší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl ve mzdové sféře zaznamenán též v peněžnictví a pojišťovnictví, kde se tyto hodnoty lišily o 11 652 Kč měsíčně. Následují profese v odvětví informačních a komunikačních činností, kde byl měsíční průměr o 10 012 Kč vyšší než medián.

 

Mzdy podle sekcí ekonomických činností NC-NACE ve mzdové sféře ČR

Zdroj: ISPV

 

V platové sféře se příjmy liší méně

Meziroční růst se ve třetím čtvrtletí týkal i platové sféry. Medián hrubého měsíčního platu se zvýšil o 6,9 % na 28 958 korun. Průměrný plat ve sledovaném období činil 30 837 korun, tedy o 7,8 % více než v červenci až září 2016. Nejvyšší nárůst byl v platové sféře zaznamenán u zaměstnanců v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (o 10,8 %) a v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (o 10,5 %),

Z údajů ISPV je patrné, že medián hrubého měsíčního platu byl ve třetím čtvrtletí 2017 vyšší než medián hrubé měsíční mzdy – o 3 332 Kč. Průměrný měsíční plat byl pak o 771 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda.

Ve mzdové sféře také existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. „Ve třetím čtvrtletí 2017 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem vyšší ve mzdové sféře (o 4 440 Kč měsíčně) než v platové sféře – o 1879 Kč měsíčně,“ uvádějí autoři šetření.

 

O ISPV

V rámci šetření ISPV sleduje TREXIMA výdělky ve mzdové i platové sféře. Společnosti, které mají více než 250 zaměstnanců, přispívají do šetření povinně. Menší firmy jsou do šetření náhodně vybírány – pokud mají méně než 10 zaměstnanců, dodávají data jednou za čtyři roky, ostatní vybrané firmy zůstávají v panelu devět let.

 

Přečtěte si další aktuality:

Kromě náboru si všímejte i stálých zaměstnanců, vzkazuje expert firmám

Změny a kariérní posun. Co očekávají mladí od svého zaměstnavatele

Zde chtějí pracovat vysokoškoláci. Žebříček nejatraktivnějších firem

Informace o mzdách jsou zbraní v rukou firem

 

Napište nám

Naše projekty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Zajišťujeme krajům informace o žácích tamních středních škol

VVPO

Vyvíjíme software, který vám usnadní hodnocení zaměstnanců

Talent management