Jak zvýšit zájem o technické obory? Experti radí

Více času na odborné předměty, povinná práce s technickými materiály a alespoň dvě exkurze do průmyslových firem. Podobné kroky mají pomoct k tomu, aby vzrostl zájem žáků základních škol o technické vzdělávání.

Vyplývá to z dokumentu „Návrhy na inovaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“, který zpracovala TREXIMA spolu se Střední průmyslovou školou a obchodní akademií Uherský Brod pro Technologickou agenturu ČR.

Výuka má být i tvořivá a praktická

Jedním z možných řešení, jak zvýšit zájem žáků o technické obory, je přidat na druhém stupni základních škol hodinu týdně předmětům z oblasti „Člověk a svět práce“.

Sem patří například předměty zaměřené na práci s technickými materiály, práci s laboratorní technikou, design a konstruování nebo využití digitálních technologií. O jaké předměty konkrétně půjde, si určuje každá škola sama – může se jednat například o pracovní činnosti, informatiku nebo volbu povolání.

Pokud by se zde časová dotace zvýšila o hodinu, tak by žáci těmto předmětům během celého druhého stupně postupně věnovali čtyři hodiny týdně místo současných tří. Přesné rozdělení výuky by si přitom opět určila každá škola, žáci tak mohou mít například od 6. do 9. třídy po hodině týdně.

„Výuka technicky zaměřených předmětů nemůže být vedena pouze po teoretické linii, ale musí obsahovat i tvořivou část, a rozvíjet tak nejenom vědomosti a logické postupy, ale i praktické dovednosti a pracovní návyky“ zdůrazňují autoři. Současné tři hodiny jsou podle nich nedostatečné, protože „nácvik potřebuje čas“.

Zároveň autoři doporučují, aby mezi navrhované čtyři hodiny patřila minimálně hodina věnovaná povinnému okruhu „Práce s technickými materiály“ s důrazem na praktickou výuku. Vzhledem k věku a zájmům žáků doporučují zařadit toto téma spíše do nižších ročníků druhého stupně, ideálně do šesté nebo sedmé třídy.

Návštěva firmy pomůže odbourat předsudky

Vzdělávacím obsahem povinného tematického okruhu Svět práce je mimo jiné i učivo týkající se trhu práce. Analýza bariér přitom ukázala, že žáci reálné pracovní prostředí moderních průmyslových podniků ve své obci či regionu neznají, což negativně ovlivňuje jejich zájem technické školy.

Z toho důvodu autoři navrhují zařadit do výuky minimálně dvě exkurze do průmyslových podniků – jejich součástí může být například i vyzkoušení si jednoduchých pracovních úkonů.

„Je klíčové, aby navštívili co nejmodernější výrobní průmyslové firmy. Díky tomu by se mohl postupně měnit po generace zažitý předsudek, že práce se dřevem, kovem, plastem a dalšími materiály je špinavou prací,“ zdůrazňují autoři. Tuto aktivitu navrhují začlenit do osmého nebo devátého ročníku základní školy.

 

Přečtěte si další aktuality:

V průmyslu pracuje každý třetí mladý Čech. Porovnání zemí EU

15 povolání, která v Česku za posledních dvacet let zanikla

Nový průzkum: Co plánují středoškoláci ve Zlínském kraji po studiu

Kde je větší zájem o gymnázia a kde o učební obory. Přehled NÚV

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000