Kolik berou Slováci pracující v Česku? Vyplatí se jim u nás pracovat?

V České republice v roce 2017 pracovalo přes 65 tisíc zaměstnanců se slovenským státním občanstvím. A často si vydělali více než Češi.

Medián hrubého měsíčního výdělku Slováků pracujících v ČR v roce 2017 činil 30 128 Kč, byl tak o více než 3 000 Kč vyšší než medián hrubého měsíčního výdělku Čechů (26 820 Kč). Vše tedy nasvědčuje tomu, že do ČR migrují za prací právě ti Slováci, kterým se to vyplatí.

Slováků pracujících v ČR přibývá

Počet Slováků pracujících v ČR v posledních letech roste. Mezi lety 2012 a 2017 se zvýšil o 21,8 % z 53,6 tis. v roce 2012 na 65,3 tis. v roce 2017. Ve mzdové sféře ČR pracuje podstatně více Slováků než ve sféře platové.

Vývoj počtu Slováků pracujících v ČR v letech 2012 až 2017:

 Zdroj: ISPV (MPSV), výpočty TREXIMA


Kolik berou Slováci pracující v ČR?

Srovnáme-li výdělky Čechů a Slováků podle hlavních tříd klasifikace zaměstnaní CZ-ISCO, tak si Slováci téměř ve všech hlavních třídách zaměstnání vydělají více než Češi. Výjimkou je pouze 6. hlavní třída (kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství), kde si Češi vydělají o 7 100 Kč více než Slováci.

Vyšší medián hrubého měsíčního výdělku Slováků je způsoben strukturou Slováků pracujících v ČR, kterou jsme si popsali v článku „Kdo jsou Slováci pracující v Česku a kolik berou?“.

Výdělky Čechů a Slováků pracujících v ČR v roce 2017 podle hlavních tříd zaměstnání CZ ISCO:

Zdroj: ISPV (MPSV), výpočty TREXIMA
 

Vyplatí se Slovákům pracovat v Česku?

Abychom odpověděli na tuto otázku, vybrali jsme na ukázku profese, které Slováci v ČR často vykonávají, a srovnali medián jejich hrubého měsíčního výdělku se Slováky pracujícími doma na Slovensku. Ve většině uvedených příkladů se ukázalo, že se Slovákům vyplatí pracovat v ČR.

Na obrázku níže jsou zeleně označeny profese, kde si Slováci v ČR vydělají více než doma. Výjimkou jsou červeně zobrazení vývojáři softwaru, kterým se pracovat v ČR nevyplatí. Slováci vykonávající tuto profesi si totiž doma na Slovensku vydělají téměř o 7 000 Kč měsíčně více než v ČR.


Výdělek Slováků pracujících v ČR a Slováků pracujících v SR na vybraných pozicích v roce 2017:

Pozn.: Pro přepočet eur na Kč u výdělků Slováků pracujících v SR byl použit průměrný kurz EUR/CZK v roce 2017 (1 EUR = 26,33 Kč)

Zdroj: ISPV (MPSV), ISCP (MPSVR SR), výpočty TREXIMA


Autorka: Markéta Nesrstová, TREXIMA


Přečtěte si další články:

Jak se zvýšily mzdy a platy. Výsledky za první pololetí 2018

Co firmy nejvíce omezuje v investicích: V "trojici" bariér je i nedostatek lidí

Problém většiny firem? Jasná pravidla v odměňování

Neomezenou dovolenou nabízejí i advokátní kanceláře nebo reklamní agentury

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000