Komentář: Jsou peníze jedinou možností, jak stabilizovat zaměstnance?

Většina českých firem se nachází v nezáviděníhodné situaci. Přičemž je ironií, že se jim ekonomicky daří a mají možnost se dále rozvíjet. To hlavní, co jim však chybí, jsou zaměstnanci. Už neříkáme kvalifikovaní zaměstnanci, ale jakýkoliv zaměstnanci. Na trhu práce nejsou a firmám nezbývá, než si je vzájemně přetahovat.

Sledujme signály a reagujme na ně

Při rozhovoru s mnohými manažery firem si tito často stěžují na skutečnost, že jim zaměstnanci (leckdy i klíčoví) odcházejí často z nepochopitelných důvodů. Jednou je to kvůli pár korunám na hodinu navíc, kterou zaměstnanci konkurence slíbila a které stejně zaměstnanec „projede“ cestou do vzdálenější práce. Jindy je to kvůli příslibu stravenky ve větší nominální hodnotě. Pomiňme skutečnost, že často jsou tyto důvody pouze zástupné. Zaměstnanci většinou řeknou, že je to kvůli penězům, než aby ventilovali skutečnost, že si například nerozumí s přímým nadřízeným nebo jim nevyhovuje pracovní prostředí.

Co s tím však dělat? Naší hlavní snahou by mělo být, aby k této situaci docházelo co možná nejméně. Z tohoto důvodu je třeba znát názory zaměstnanců a snažit se identifikovat negativní signály. Ať pomocí různých auditů spokojenosti zaměstnanců anebo díky rozhovorům s jejich přímými nadřízenými. Pokud máme tyto údaje k dispozici, můžeme s tím něco dělat a nebudeme překvapeni. Můžeme včas identifikovat nespokojenost zaměstnanců, jejichž odchod by fungování firmy zkomplikoval.

A věřte, že to mnohdy není jen o velikosti mzdy.

Stabilizujte zaměstnance, a zamezte tak riziku jejich odchodu

Nejnovější údaje společnosti TREXIMA ukazují, že v roce 2017 došlo meziročně k nárůstu mediánu hrubé měsíční mzdy o 7,3 %. V roce 2016 to bylo o 5,2 %. Tato skutečnost značí velký tlak na zvyšování mezd.

Zaměstnanci firem každý den v televizi slýchají informace o velkém zvyšování mezd státních zaměstnanců a velkých, silných firem. Častá jsou i razantní vystoupení odborových předáků a srovnávání s vyspělými evropskými zeměmi. Pokud k tomu přidáme již zmíněnou situaci na trhu práce, tak se nemůžeme divit, že mnohé firmy v posledních letech valorizují mzdy vysoce nad celostátním průměrem.

Přináší to však cílené ovoce? Jak kde a za jakou cenu. Valorizace mezd je jistě chvályhodný počin. Každému přijdou peníze navíc vhod. Zaměstnanci jsou spokojenější, ale říci, že to vedlo k jejich větší stabilizaci ve firmě, bych se neodvážil. Stačí, aby někdo nabídl pár korun navíc a zaměstnanec opět uvažuje o odchodu. A tak to jde pořád dokola a rozjíždí se spirála v navyšování mezd.

Jiná situace však nastává v případě, že kromě valorizace mzdy je zaměstnanec spokojen i s tím, jak se k němu chová jeho nadřízený a představitelé firmy, jaký je pracovní kolektiv a pracovní podmínky. Prostě oceňuje skutečnost, že nechodí do práce a z práce permanentně nespokojený a váží si toho, co dělá pro svoji firmu.

Toto si čím dál častěji firmy uvědomují a kromě spravedlivého odměňování se zaměřují i na zlepšování firemní kultury a pracovních podmínek. Je to cesta mnohem složitější, ale vyplatí se. Vždyť si stačí vyčíslit, jaké náklady nás stojí zbytečná ztráta pracovníka. A to nemluvím o tom, že ztrácíme i jeho kompetence, zkušenosti a vztah k firmě.

Autor: Ing. Radek Svoboda, TREXIMA

 

Přečtěte si další komentáře:

Je hodnocení zaměstnanců už překonané?

Informace o mzdách jsou zbraní v rukou firem

Firemní kultura rozhoduje v soutěži o zaměstnance

Jak odměňovat: Osm pohledů na aktuální téma

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000