Komentář: O mzdě by se nemělo mlžit. Zvláště u náboru

Krásné české přísloví říká: „Slibem nezarmoutíš“. Mnozí se jím řídí jak v osobním, tak pracovním životě. Problém nastává, když si jej vezmeme k srdci v průběhu náboru – když informujeme nově přijímané zaměstnance o výši jejich mzdy.

Ne, že by firmy podávaly nepravdivé informace. Pouze někdy záměrně neříkají vše.

Zvláště při současné situaci na trhu práce je hlavní prioritou firem získat zaměstnance za každou cenu, a bojí se tedy sdělit cokoliv, co by uchazeče mohlo znejistit nebo odradit. Proto mnohdy informace o výdělku končí na úrovni, že na daném pracovním místě je mzda tolik a tolik korun hrubého a k tomu je možno čerpat tyto benefity.

Nezmiňujeme se však, že ze slibované částky je 30 % vázáno na splnění individuálních nebo kolektivních cílů. A pokud tyto splněny nejsou a variabilní složka mzdy se sníží, dochází k velkému rozčarování již přijatého zaměstnance a pocitu nespravedlnosti. Firma se tímto může stát pro zaměstnance nedůvěryhodnou, ten si navíc toto zjištění většinou nenechá pouze pro sebe.

Výsledkem je, že ztratíme zaměstnance a ještě může dojít k pošramocení dobrého jména firmy v okruhu jeho známých, známých jeho známých, atd.

Přitom je to pouze o správné komunikaci relevantních údajů.

Jak na to

Pokud máme pocit, že informace o zaručené a nezaručené mzdě může uchazeče o práci odradit od možného nástupu, pokusme se mu informaci podat sice pravdivě, ale rozveďme ji i s výhledem do budoucna.

Ideální stav je, když máme ve firmě moderní mzdový a motivační systém obsahující karierní (seniorní) princip. To nám umožní potencionálnímu zaměstnanci prezentovat několik čísel.

Příklad? „Na pozici Operátora výroby je Vaše nástupní mzda 21 tisíc korun hrubého, přičemž zaručená mzda činí 80 % mzdy. Zbylých 20 % pohyblivé složky je vázáno na následující úkoly a cíle. K prvnímu přehodnocení mzdy dochází po uplynutí zkušební doby. V průměru si pracovníci na tomto pracovním místě vydělávají 26.500,- Kč a ti nejlepší mají mzdu cca 31.000,- Kč. Pokud budete plnit požadavky a úkoly pracovního místa a budete mít potenciál k dalšímu růstu, je možno uvažovat o postupu na pozici Seřizovač. Tam je průměrná mzda cca 35.000,- Kč.“

Výhodou takto podané informace je, že potencionálnímu zaměstnanci sdělíte pravdu o slibované mzdě a zároveň mu řeknete, jakým vývojem by se jeho výdělek mohl ubírat v budoucnu.

Uchazeč nebude mít pocit, že nastupuje za tyto peníze a tento stav se změní pouze v případě plošné valorizace. Naopak vidí možný mzdový vývoj a skutečnost, že záleží jen a jen na něm, kam se posune. Takového zaměstnance nejen snáze získáme, ale můžeme podpořit i jeho vnitřní motivaci.

 

Přečtěte si další články o mzdách:

Start-upy i nadnárodní společnosti. Vnitřní nespravedlnost se objevuje všude

Jak rostly mzdy v prvním čtvrtletí. Nová statistika

Komentář: Jsou peníze jedinou možností, jak stabilizovat zaměstnance?

Zaměstnanci neopouštějí firmy, ale špatné manažery

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000