Kompetenční model přenáší firemní strategii do řízení společnosti a pomáhá rozvíjet zaměstnance

„Kompetenční model je v naší společnosti vnímám především jako nástroj pro řízení rozvojových aktivit jednotlivých zaměstnanců a pro jejich pravidelné hodnocení,“ říká k zavedení kompetenčního modelu do řízení společnosti Austin Detonator, s.r.o. Ing. Jaroslav Koňařík, ředitel integrovaného systému řízení.

Zavádění modelu v Austin Detonator pomáhala realizovat společnost TREXIMA, která má s personálním firemním poradenstvím dlouholeté zkušenosti. O tom, jakým způsobem zavádění modelu do řízení firmy probíhalo, co firma od modelu očekává a jaké benefity již teď změna v řízení přináší, se dočtete v rozhovoru.

Jaké důvody Vás vedly k zavedení firemního kompetenčního modelu do řízení Vaší společnosti?

S navyšujícím se počtem našich zaměstnanců a pracovních pozic v posledních dvou letech jsme hledali funkční systém, který by dokázal strukturovaně definovat požadavky na výkon práce a současně dokázal zhodnotit způsobilost jednotlivých zaměstnanců konkrétní pracovní pozice vykonávat.

Můžete zpětně zhodnotit zapojení Vašich manažerů do implementace kompetenčního modelu?

Management společnosti byl od samého počátku pravidelně informován a zapojován do implementace kompetenčního modelu ve společnosti. Všichni vedoucí byli postupně seznamováni s jeho strukturou a aktivně se podíleli na jeho zavedení.

Můžete popsat proces a jednotlivé kroky implementace modelu?

Implementace kompetenčního modelu probíhala formou konzultací a rozhovorů s jednotlivými manažery a následnou identifikací požadavků na pracovní pozice v jejich přímém řízení. To se ukázalo jako velice efektivní a umožnilo definovat požadavky pro každé pracovní místo ve společnosti.

V čem vidíte hlavní přínosy kompetenčního modelu pro Vaši společnost?

Kompetenční model je v naší společnosti vnímám především jako nástroj pro řízení rozvojových aktivit jednotlivých zaměstnanců a pro jejich pravidelné hodnocení. Personální útvar využije podklady z kompetenčního modelu pro proces náboru a následné adaptace nových kolegů.

Na zavedení kompetenčního modelu jste se rozhodli spolupracovat s externí poradenskou firmou TREXIMA. Co Vás k tomuto rozhodnutí vedlo?

Pro zavedení kompetenčního modelu jsme se rozhodli s postupným nárůstem pracovních pozic v naší společnosti. Pro spolupráci na projektu jsme proto chtěli vybrat společnost, která má dlouhodobé zkušenosti s poradenskými službami v oblasti personalistiky a zaváděním moderních metod v oblasti lidských zdrojů. Metodické řízení po celou dobu realizace bylo z našeho pohledu pro úspěšné zavedení kompetenčního modelu ve společnosti zcela zásadní.

Jak zpětně hodnotíte realizaci celého projektu?

Cením si především dvou věcí – přístupu mých kolegů a profesionálního vedení ze strany poradenské společnosti TREXIMA. A i když jsme ještě poměrně krátce po implementaci, věřím, že se tento proces stane jedním ze standardních nástrojů řízení zavedených v naší společnosti.

Co je kompetenční model a k čemu slouží?

Kompetenční model popisuje všechny kompetence, tedy vlastnosti, kvalifikaci, zkušenosti, znalosti, schopnosti, dovednosti a osobnostní charakteristiky, které jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů a celkovému úspěchu organizace.

Kompetenční model uvádí firemní strategií do praxe řízení lidských zdrojů v organizaci. Měl by obsahovat soupis činností, které musí lidé v organizaci umět, aby organizace byla úspěšná. Současně pomáhá pojmenovávat a rozvíjet kompetence, které lidé v organizaci nemají nebo je potřebují zlepšit.

V detailu se kompetenční model dělí až na popisy konkrétních pracovních pozic – popisuje výčet kompetencí, které jsou nezbytné k výkonu konkrétního pracovního místa.

Zajímá vás, jak zavést kompetenční model také do řízení vaší společnosti? Rádi vám pomůžeme. Více informací najdete zde, nebo nás můžete rovnou kontaktovat.

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000