Komu se zvýšila mzda?

V roce 2014 činila průměrná hrubá měsíční mzda 26 804 korun. V roce 2016 to bylo 28 969 korun. Za dva roky se tedy průměrná mzda zvýšila o 2 165 korun, neboli o 8,1 %.  To znamená, že se v ekonomice objevilo asi 80 miliard korun navíc.

Co z toho získal stát jako odvody na zdravotnictví, na důchody, kolik získal daní ze zisku fyzických osob, kolik jako DPH, nechám na jiných. Spíše si můžeme položit otázku, komu bylo přidáno.

Určitě neexistuje nikdo, komu by se průměrná mzda zvýšila přesně o uvedenou hodnotu. Někomu vzrostla více, ale procentuální navýšení bylo nižší než průměrné. Někdo získal méně, ale protože jeho mzda byla nízká, procentuální navýšení bylo větší.

Zvyšovaly se spíše nízké mzdy, nebo ty nejvyšší? Přidávalo se manažerům nebo dělníkům? V pohostinství nebo bankovnictví?

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) může některé otázky odpovědět.

Mzdy můžeme rozdělit podle velikosti do pěti skupin. Pro odpovědi na položené otázky lze ty nejvyšší mzdy definovat jako 9. decil, ty nejnižší jako 1. decil. Prostřední mzdy reprezentuje medián, nízké mzdy 1. kvartil, vysoké mzdy 3. kvartil.

Na druhou oblast otázek pomůže rozdělení podle CZ ISCO.  Devět hlavních tříd rozděluje pracovní pozice na manažerské, technické, administrativní a dělnické. Sektor podnikání je definován podle klasifikace CZ-NACE. Tato klasifikace zahrnuje 19 sektorů, od zemědělství, lesnictví a rybářství, přes stavebnictví, peněžnictví a pojišťovnictví po kulturní, zábavní a rekreační činnosti.

Co statistiky ukázaly

Obecně lze konstatovat, že se zvyšovaly spíše nízké mzdy. Jestliže byl v roce 2014 poměr mezi nejvyššími mzdami manažerů a nejnižšími mzdami pomocných a nekvalifikovaných pracovníků 13,27, v roce 2016 to bylo 12,24. Nejvyšší mzdy se zvýšily o 3,9 %, nejnižší o 12,7 %. Důležité zjištění – nůžky mezi nejvyššími a nejnižšími mzdami se nerozevírají.

K relativně největšímu nárůstu mezd podle pracovních pozic došlo u nejvyšších mezd pracovníků ve službách a prodeji, a to o 15,1 % (z 24 102 na 27 752 Kč, tedy o 3 650 Kč), u vysokých mezd pracovníků ve službách a prodeji o 14 % (z 18 276 na 20 833 Kč), třetí nejvyšší relativní nárůst o 12,7 % (9 144 na 10 306 Kč) platí pro pomocné a nekvalifikované pracovníky. Je to tak, relativně se zvyšovaly mzdy spíše nízké.

V absolutní výši se mzdy nejvíce zvýšily nejlépe placeným technickým a odborným pracovníkům, a to o 4 588 Kč (nárůst o 9,9 %), specialistům o 4 298 Kč (nárůst o 5,9 % - což bylo tedy méně než průměrný nárůst mezd) a manažerům o 4 737 Kč (nárůst o 3,9 %). Nejvyšší absolutní nárůst mezd tak není kopírován nejvyšším nárůstem relativním. 

Růst mezd podle sektorů

K nejvyššímu relativnímu nárůstu mezd podle sektoru podnikání došlo u nejvyšších mezd v kategorii ubytování, stravování a pohostinství, a to o 16,8 % (z 21 841 na 25 514 Kč, neboli o 3 673 Kč), u vysokých mezd v téže kategorii to bylo o 16,1 % (z 15 669 na 18 197 Kč). Třetí nejvyšší relativní nárůst (o 15,7 %) se týkal nejvyšších mezd v sektoru kulturní, zábavní a rekreační činnosti (z 30 012 na 34 735 Kč).

V absolutní výši vzrostly mzdy především nejlépe placeným pracovníkům sektorů informační a komunikační činnosti, a to o 6 213 Kč (nárůst o 7,4 %), peněžnictví a pojišťovnictví (o 5 293 Kč, tedy o 6,1 %) a činností v oblasti nemovitostí (o 5 048 Kč neboli o 14,3 %).

Autor: Ing. Pavel Krejčiřík, TREXIMA

 

Přečtěte si více o odměňování zaměstnanců:

Bez pohyblivé složky mzdy může fungovat jen minimum firem

Jak odměňovat: Osm pohledů na aktuální téma

Nejčastějším benefitem v ČR je příspěvek na stravování

Víte, jakou máte mzdu?

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000