Koronavirus může přispět k urychlení nástupu robotizace

Ekonomická krize, která bude pravděpodobným důsledkem koronavirové pandemie, podle ekonomů urychlí nástup robotizace a zánik některých pracovních pozic.

Nástup robotizace a automatizace práce je v následujících několik letech dlouhodobě předpovídán, ekonomická recese však může vstup robotů na pracovní trh zásadně urychlit. Přestože je možné očekávat, že cena lidské práce se bude v důsledku propouštění a zániku některých firem snižovat, pro řadu společností může být robotizace a automatizace práce stále levnější než zapojení zaměstnanců.

Automatizace navíc nepřichází postupně, ale ve vlnách. „Zejména v těžkých dobách, například v důsledku ekonomických šoků, kdy příjmy firem rychle klesají a lidská práce se pro ně stává nedostupnou. V takových chvílích zaměstnavatelé propouštějí méně kvalifikované pracovníky a nahrazují je technologiemi a vysoce kvalifikovanými pracovníky, což vede ke zvýšení produktivity práce,“ uvádí autoři článku na téma robotizace práce pro ekonomický server Brookings. „Nemoc COVID-19 se tak může stát nečekaným katalyzátorem již tak dynamického nástupu robotizace a digitalizace,“ doplňuje Marcel Navrátil, konzultant trhu práce ze společnosti TREXIMA.

Podle analytiků z Brookings však nebudou automatizací zasaženi všichni stejně, největší dopad bude mít na nízkopříjmovou skupinu pracovníků, mladé lidi a sezónní pracovníky. Automatizace postihne ty nejvíce rutinní pracovní pozice v oborech jako je výroba, stravovací služby nebo přeprava. Ze studie analytiků Brookings vyplývá, že potenciálně může být ztrátou práce vzhledem k robotizaci a automatizaci postiženo až 36 milionů Američanů.

Ekonomové dále předpokládají, že ekonomická krize přinese nové strukturální změny na trhu práce a větší poptávku po kvalifikovaných pracovnících. Zejména ohrozí firmy podnikající ve stravování, obchodu a administrativní pracovníky, jejichž práce bude více automatizována a nahrazena kvalifikovanými pracovníky. Někteří američtí pracovníci v nízkopříjmové skupině se podle autorů článku možná ani nebudou moci vrátit zpět do práce.

Zdroj: Brookings

 

Přečtěte si další podobné články:

V březnu přerušilo své podnikání více než 10 tisíc živnostníků

Jak koronavirus ovlivňuje životy a chování zákazníků?

Úlevy pro podnikatele a živnostníky v době koronavirové

Která odvětví nejvíce postihne ekonomický propad v důsledku koronaviru?

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000