Lepší plánování vývoje trhu práce díky nové položce v ISPV

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) bude od ledna 2019 nově doplněn o položku Obor vzdělání (OBORVZD), díky které bude moci Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) lépe a efektivněji plánovat vývoj českého trhu práce.

Zaměstnavatelé budou v položce vyplňovat údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání u zaměstnanců se středním a vyšším vzděláním (SŠ, VOŠ, VŠ) a data budou v lednu příštího roku doplňovat za celý rok 2018. U zaměstnanců s nižším vzděláním nechají položku prázdnou. Práci v ISPV s novou položkou usnadní aplikace Výběr oboru vzdělání, která slouží k vytvoření kódu konkrétního oboru, jenž bude nutné do položky zadat. Podrobnější informace najdete v metodické příručce pro práci s novou položkou.

Co je ISPV?

ISPV je Informační systém o průměrném výdělku. Prostřednictvím tohoto systému provádí MPSV ČR resortní statistické šetření s názvem „Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku“. Jedná se o výběrové šetření mzdové sféry a plošné šetření platové sféry. Ve mzdové sféře jsou firmy s více jak 250 zaměstnanci šetřeny plošně, s méně jak 250 zaměstnanci jsou šetřeny výběrově. Povinnost firem poskytnout data vychází ze zákona č. 89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě.

Proč je nutné vyplňovat novou položku?

Zařazení nových položek do ISPV je součástí projektu MPSV ČR s názvem „Predikce trhu práce – KOMPAS“. Cílem projektu je zajištění kvalitních statistických údajů o struktuře zaměstnanců ČR podle jejich oboru vzdělání. A dále vybudování dlouhodobě udržitelného systému predikcí trhu práce, který bude trh a jeho potřeby monitorovat a předvídat budoucí trendy jak na národní úrovni, tak na úrovni jednotlivých krajů ČR.

Data, která zaměstnavatelé pomohou zajistit prostřednictvím položky OBORVZD budou využívána jako jeden z datových vstupů do predikčních modelů (národního i regionálních).

Společnost TREXIMA je realizátorem projektu KOMPAS pro MPSV ČR.

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000