Měsíční plat v platové sféře je téměř o 2 tisíce vyšší než ve mzdové sféře

Ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostla hrubá měsíční mzda jak ve mzdové, tak v platové sféře. Medián hrubého měsíčního platu v platové sféře byl o 5 139 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve sféře mzdové. Průměrný měsíční plat v platové sféře byl potom o 1 883 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Vyplývá to z výsledků šetření Informačního systému o průměrném výdělků (ISPV), které pro Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovává společnost TREXIMA.

Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 3. čtvrtletí 2018 na částku 27 660 Kč. Ve 3. čtvrtletí 2018 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 32 474 Kč, a zvýšila se tak o 7,6 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2018 výše 32 799 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 12,2 % na 34 357 Kč.

Ve mzdové sféře můžete také vysledovat větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. Ve 3. čtvrtletí 2018 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (4 814 Kč za měsíc) než v platové sféře (1 558 Kč za měsíc).

Jak se liší platová a mzdová sféra?

Do mzdové sféry jsou zařazeny ekonomické subjekty, které odměňují mzdou podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o zaměstnance státu, územních samosprávných celků (krajů a obcí), státních fondů a příspěvkových organizací. Ekonomické subjekty, které přísluší do platové sféry, odměňují platem podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Do roku 2010 byla mzdová sféra označována podnikatelskou sférou a platová sféra byla označována nepodnikatelskou sférou.

Zdroj: ISPV

Přečtěte si další aktuality z oboru:

Počet nezaměstnaných je nejnižší za posledních 20 let, největší zájem je stále o technické a dělnické profese

Mzdy nejvíce rostly v oboru vzdělávání a v Jihočeském kraji

Průměrná měsíční hrubá mzda v Česku vzrostla na 31 516 Kč

Řízení a vedení týmu je nyní možné online a na dálku

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000