Míra nezaměstnanosti klesá, do práce míří i dlouhodobě nezaměstnaní

Míra nezaměstnanosti dosáhla v září 2018 na 2,2 % a meziročně se snížila o půl procenta. Počet zaměstnaných v ekonomicky aktivním věku (15-64 let) se zvýšil na 75 % a oproti minulému roku se jedná o téměř procentní nárůst. Vyplývá to ze zprávy Českého statistického úřadu.

Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 81,6 %, míra zaměstnanosti žen 68,1 %. Nezaměstnaných mužů bylo ke konci září tohoto roku 1,9 % a žen 2,6 %. „Počet nezaměstnaných žen se vrátil na hodnoty před srpnem. Lze předpokládat, že minulou hodnotu ovlivnily prázdniny, kdy se ekonomicky aktivní ženy musely nějak vypořádat se zajištěním péče o školní děti,“ řekl Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Podle věku byla míra zaměstnanosti rozdělena takto: 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 48,2 %, ve věku 30–49 let 88,7 % a ve skupině osob 50–64letých 5,3 %.

Stejně tak se meziročně snížil počet dlouhodobě registrovaných na Úřadu práce ČR. Aktuálně je zde registrováno 67 093 lidí, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, což činí 29,9 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Pro porovnání, bylo v roce 2017 dlouhodobě nezaměstnaných 106 579, což odpovídalo 37,5 % podílu z celkového počtu evidovaných. „V současné době se výrazně objevuje trend, kdy řada uchazečů, zejména těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ztrácí motivaci pracovat, a to např. kvůli nízké úrovni vzdělání, popř. “zastaralé“ kvalifikaci, nedostatku praxe, exekuci, omezené mobilitě, věkovému, zdravotnímu handicapu či péči o malé děti nebo osobu blízkou. To vše výrazným způsobem snižuje jejich šance na získání práce,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková. Úřad práce ve své tiskové zprávě však uvádí, že díky individuální práci s klienty se daří umisťovat a motivovat do práce i dlouhodobě nezaměstnané klienty úřadu, což čísla o klesající nezaměstnanosti a počtu nezaměstnaných potvrzují.

Zdroj: Český statistický úřad, Úřad práce ČR

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000