Mzdy nejvíce rostly v oboru vzdělávání a v Jihočeském kraji

Ve třetím čtvrtletí 2018 rostly mzdy nejvíce v oborech, ve kterých dominuje stát. Jedná se o obor vzdělávání, kde průměrná mzda vzrostla o 13,2 %. Ve veřejné správě a obraně se mzda zvýšila o 11,7 % a v odvětví kulturní, zábavní a rekreační činnosti o 10,8 %. V oboru zdravotní a sociální péče vzrostly mzdy o 10,6 %.

V komerční sféře zaznamenaly největší růst mzdy v oboru nemovitostí (10,8 %) a stavebnictví (8,7 %).

Nejmenší nárůst mezd byl potom v oborech peněžnictví a pojišťovnictví (5,7 %), informační a komunikační činnosti (6,6 %) a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (6,2 %). Ve všech vyjmenovaných oborech je naopak průměrná měsíční mzda nadprůměrná a v oboru informačních a komunikačních činností dokonce nejvyšší ze všech sledovaných oborů (téměř 55 000 Kč).

Z hlediska českých regionů byl růst průměrných mezd vcelku vyrovnaný. Nejvíce rostla mzda v Jihočeském kraji (9,5 %), který má mzdovou úroveň spíše podprůměrnou (28 799 Kč) a nejméně rostla mzda v Plzeňském kraji (7,2 %). Nejvyšší mzdu dostávají zaměstnanci v Praze (39 298 Kč), kde byl ve sledovaném období růst mezd průměrný (7,8 %). Naopak nadprůměrný růst mezd zaznamenal Karlovarský kraj (8,7 %), kde i přes pozitivní trend zaměstnanci dostávají v průměru nejnižší mzdu z celé ČR (27 994 Kč).

Zdroj: ČSÚ

Přečtěte si další aktuality:

Průměrná měsíční hrubá mzda v Česku vzrostla na 31 516 Kč

Řízení a vedení týmu je nyní možné online a na dálku

Jak často marodí zaměstnanci v jednotlivých krajích

Míra nezaměstnanosti klesá, do práce míří i dlouhodobě nezaměstnaní

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000