Neformálnímu vzdělávání se věnují čtyři Češi z deseti

Neformálního vzdělávání se v Česku účastní pouze 40 procent dospělých ve věku 18 až 69 let. Za uplynulých pět let tak došlo k nárůstu o 8 procentních bodů.

Ukazuje to zpráva Vzdělávání dospělých v České republice, ve které Český statistický úřad představil výsledky šetření z roku 2016.

Do neformálního vzdělávání patří všechny vzdělávací aktivity, kterým se lidé vedle klasického studia na některé ze škol (např. střední či vysoké) věnují. Spadají sem například různé jazykové kurzy, pracovní přednášky, workshopy a semináře, krátkodobá školení nebo rekvalifikace.

Respondenti v rámci průzkumu přitom odpovídali, zda se v předchozích 12 měsících některé z těchto forem neformálního vzdělávání věnovali.

„Z těch, kteří se nějakého vzdělávání účastnili, pak téměř dvě třetiny (63 %) osob absolvovaly pouze jednu aktivitu neformálního vzdělávání, tedy účastnily se jednoho školení, byly zapsány v jednom kurzu apod., čtvrtina (26 %) osob se v daných 12 měsících účastnila dvou aktivit,“ upřesňuje ČSÚ v citované zprávě. Každý účastník neformálního vzdělávání těmto aktivitám během sledovaného roku věnoval v průměru 36 hodin.

Rozdíly dle pohlaví a vzdělání

Vyšší účast na neformálním vzdělávání mají muži, a to 42 %, zatímco u žen je to jen 37 %. „Při srovnání se situací v roce 2011, kdy byla účast obou pohlaví totožná (32 %), tak lze odvodit, že v uplynulém období pěti let rostlo zapojení mužů do neformálního vzdělávání mnohem významněji,“ dodávají autoři.

I přes vyšší míru účasti mužů však platí, že zapojení žen je ve srovnání s muži mírně intenzivnější. Ženy se věnují více aktivitám a tráví jimi více času – v průměru 39 hodin, zatímco muži 33.

Nejvyšší účast je typická pro věkovou skupinu 35 až 44 let (50 %) a 45 až 54 let (49 %). Naopak u dotázaných mezi 55 až 64 lety se neformálního vzdělávání účastnilo jen 29 % a ve skupině osob ve věku 65 až 69 let pak pouze 9 %.

Zároveň platí, že účast na neformálním vzdělávání roste s již dosaženým vzděláním. Nejvyšší účast tedy mají vysokoškoláci – absolventi magisterského a doktorského studia 60 % a absolventi vyššího odborného či bakalářského stupně 55 %. U respondentů s maturitní zkouškou je to 44 %, u ostatních absolventů středních škol 30 % a u lidí, kteří mají základní školu, 17 %.

Do neformálního vzdělávání se zapojují hlavně pracující, účast zde činí 52 %. Vyšší je přitom mezi zaměstnanci – 55 %, u podnikatelů se jedná o 41 %. Mezi studenty se neformálního vzdělávání účastní tři respondenti z deseti, mezi nezaměstnanými pak 19 %. Totéž platí pro osoby v domácnosti nebo na rodičovské dovolené.

 

Přečtěte si další aktuality:

Jaký ekonomický efekt přináší vysokoškolský titul?

Do vzdělávání zaměstnanců chce letos investovat téměř polovina firem

Jak se vzdělávají dospělí. Porovnání zemí OECD

Jaký je vztah mezi zaměřením žáka a prací jeho rodičů?

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000