Nejčastějším benefitem v ČR je příspěvek na stravování

Zaměstnanecké benefity hrají důležitou roli z hlediska odměňování zaměstnanců. Drtivá většina českých zaměstnavatelů se oblastí benefitů zabývá a poskytuje svým zaměstnancům alespoň jeden benefit. Průměrně firmy nabízely v roce 2016 svým zaměstnancům 8 benefitů.

Výsledky šetření BENEFITY dopočtené na všechny zaměstnavatele mzdové sféry České republiky ukazují, že mezi zaměstnavateli byl v roce 2016 nejoblíbenějším benefitem jednoznačně příspěvek na stravování. Tento příspěvek poskytovalo 71 % zaměstnavatelů mzdové sféry. Zmíněný benefit je specifický i tím, že je poskytován u většiny zaměstnavatelů plošně.

Mezi další oblíbené benefity patřily v roce 2016 příspěvek na penzijní a/nebo životní pojištění, příspěvek na vzdělávání, dovolená nad rámec zákona, pružná pracovní doba, příspěvek při významných událostech nebo pracovních výročích, poskytnutí placeného pracovního volna při překážkách v práci na straně zaměstnance či využívání služebního vozidla pro soukromé účely. Řada ze jmenovaných benefitů však není u daného zaměstnavatele nabízena plošně, tj. nárok na benefit nemají všichni zaměstnanci. Šetření ukázalo, že mezi selektivně poskytované benefity patří především zmíněná služební auta pro soukromé účely, pružná pracovní doba, možnost práce z domova (home office), ale i příspěvek na penzijní a/nebo životní pojištění.

Šetření BENEFITY, které proběhlo v gesci sociálních partnerů, přineslo i výrazný posun v kvalitě tohoto typu šetření. Díky vysoké míře odpovědí byly totiž provedeny i dopočty na základní soubor ekonomických subjektů ve mzdové sféře České republiky, a výsledky jsou tak plně reprezentativní za všechny subjekty, které v roce 2016 odměňovaly mzdou. Žebříček benefitů uvedený níže proto vypovídá o využívání benefitů v celé České republice a není zkreslený strukturou subjektů podle velikosti či odvětví. Velcí zaměstnavatelé totiž využívají častěji větší počet benefitů, nicméně jsou v početní menšině ve srovnání s malými a středními podniky.

Podrobnější výsledky šetření BENEFITY naleznete zde.

Žebříček benefitů poskytovaných ve mzdové sféře České republiky v roce 2016:

 

Pozn.: Náhrada mzdy při překážkách v práci představuje pouze náhradu mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance. DPN je zkratkou pro dočasnou pracovní neschopnost. Za benefity nejsou považována plnění, která je povinen zaměstnavatel poskytovat podle zákona (např. občerstvení na pracovišti ve vybraných případech, příspěvek na vzdělávání související s činností zaměstnavatele, náhrada mzdy za první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti v případě nemoci z povolání apod.).

Zdroj: Šetření BENEFITY, TREXIMA

Dedikace:

Zpráva byla vytvořena pro potřebu ČMKOS a jednání sociálních partnerů s vazbou na koncepční novelu zákoníku práce v souladu s § 320a platného zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a byla financována ze státního rozpočtu ČR.

PDF verze článku

Autor: Ing. Kateřina Duspivová, Ph.D.

 

Přečtěte si další aktuality:

Nová data: Jak rostly mzdy a platy podle odvětví

Kdo navštěvuje vysoké školy v ČR: Ubývá studentů ekonomie, více je naopak mediků

Pracujících cizinců v ČR přibylo. Slováci i Poláci mají vyšší průměrnou mzdu než Češi

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000