Největší část platu tvoří odměny v odvětvích vzdělávání a peněžnictví

Mimořádné odměny tvořily ve 3. čtvrtletí 2018 4,5 % z průměrné mzdy ve mzdové sféře a 4,4 % průměrného platu ve sféře platové. Největší podíl odměn podle jednotlivých odvětví byl v platové sféře zaznamenán v oboru vzdělávání, kde tvořil průměrně 10 % mzdy. Vyplývá to z výsledků šetření Informačního systému o průměrném výdělků (ISPV), které pro Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovává společnost TREXIMA.

Mimořádné odměny dále tvořily největší podíl na mzdě v oboru peněžnictví a pojišťovnictví (průměrně 7,6 % mzdy) a v platové sféře byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích zdravotní a sociální péče (průměrně 5,3 % platu) a vzdělávání (průměrně 4,8 % platu).

Nejmenší podíl tvořily odměny na měsíčním mzdě zaměstnanců v oborech zemědělství, lesnictví a rybářství (průměrně 2,5 % mzdy) a ubytování, stravování a pohostinství (průměrně 2,7 % mzdy).

Jak se liší platová a mzdová sféra?

Do mzdové sféry jsou zařazeny ekonomické subjekty, které odměňují mzdou podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o zaměstnance státu, územních samosprávných celků (krajů a obcí), státních fondů, příspěvkových organizací. Ekonomické subjekty, které přísluší do platové sféry, odměňují platem podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Do roku 2010 byla mzdová sféra označována podnikatelskou sférou a platová sféra byla označována nepodnikatelskou sférou.

Zdroj: ISPV

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000