Neomezenou dovolenou nabízejí i advokátní kanceláře nebo reklamní agentury

Kolik firem v České republice nabízí neomezenou dovolenou a jak tento benefit přesně funguje? To v rozhovoru vysvětluje Dominika Mýtná ze společnosti EYELEVEL.

Tématu se bude věnovat i na říjnovém HR Meetingu TREXIMY.

Tématem vaší přednášky na HR Meetingu bude „neomezená dovolená“. Jak je tento benefit v Česku aktuálně populární?

Tento benefit je v České republice zatím spíše výjimkou. Inspirovali jsme se dvěma českými firmami, které tento benefit testovaly a vyhodnotily jako přínosný. EYELEVEL byl oficiálně třetí na českém pracovním trhu, kdo se rozhodl tento benefit nabídnout svým zaměstnancům, nepočínaje malé start-upy s principy svobodné firmy.

Víte o nějakém odvětví, která tento benefit nabízejí typicky častěji?

Mezi první průkopníky, kteří neomezenou dovolenou zaváděli, patřily především technologické firmy a start-upy. V dnešní době se tento benefit ale objevuje i v advokátních kancelářích, reklamních agenturách či personálních agenturách. Jinými slovy se jedná o benefit, který zavádějí spíše firmy se specifickou kulturou než benefit typický pro konkrétní odvětví.    

Pokud firma tento benefit nabízí, jakou máte zkušenost s jeho využíváním? Co znamená z vaší praxe neomezená dovolená – jak zhruba dlouho obvykle trvá?

Neomezenou dovolenou si zaměstnanci skutečně berou, ale v praxi se nejčastěji jedná o využití několika extra dní nad rámec zákonné dovolené poskytované zaměstnavatelem, ve výjimečných případech několika týdnů. Volno si může zaměstnanec po předchozí dohodě se svým přímým nadřízeným vzít kdykoli a na jak dlouho chce, pokud to nenaruší chod týmu a projektů.  

Jaký přínos může mít zavedení tohoto benefitu pro zaměstnavatele? Napadají mě například loajálnější či efektivnější zaměstnanci.

Zavedení tohoto benefitu podporuje budování prostředí důvěry, posilování odpovědnosti zaměstnanců i manažerů a respektování jejich individuálních potřeb. V neposlední řadě neomezená dovolená zvyšuje atraktivitu zaměstnavatele, a tak zefektivňuje náborové aktivity. Z nákladového hlediska má zavedení neomezené dovolené pozitivní dopad na průběžné čerpání řádné (zákonné) dovolené, a tím menší kumulaci a přenášení zůstatků do dalšího období. 

Hrozí naopak při poskytování neomezené dovolené nějaké riziko?

Tento benefit je možné chápat i jako nástroj pro manažery, který jim jednak dává větší volnost, jak pracovat se členy svých týmů, zároveň tím na ně ale klade větší nároky, aby všem nastavili férové podmínky a nevznikl prostor pro zneužívání. Jedním z potenciálních rizik je také pocit viny zaměstnance z výběru delšího volna, čím může vznikat mentální bariéra zaměstnance k čerpání neomezené dovolené.  

Koncepce neomezené dovolené vytváří prostor pro odlišný přístup v různých týmech. Vhodný systém evidence a vyhodnocování práce s tímto benefitem ale pomáhá zmíněné riziko eliminovat.
 

Tématu neomezené dovolené se bude Dominika Mýtná podrobněji věnovat během svého vystoupení na konferenci HR Meeting, která proběhne 18. až 19. října 2018.

 

Přečtěte si další články:

Co řeší soudy a inspektoráty: Například chybné odměňování práce přesčas

Orientujete se ve světě benefitů? Tématu se bude věnovat říjnový HR Meeting

Máte vyřešené nástupnictví? Odchod klíčového zaměstnance může ohrozit chod firmy

Jak rostly mzdy ve druhém čtvrtletí. Nová statistika

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000