Nezaměstnanost čerstvých absolventů klesá. Nová statistika

Míra nezaměstnanosti čerstvých absolventů se v České republice pohybuje mezi 2,5 % a 12,9 %.

Vyplývá to z analýzy Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), která porovnává data za duben 2017.

Největší problém s hledáním práce mají absolventi s nižším středním odborným vzděláním. To je definované jako „dvouleté nebo tříleté vzdělání v oborech s nižšími nároky na všeobecnou a odbornou přípravu, kde absolventi získají výuční list a jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání“.

Bez práce bylo 329 absolventů s tímto vzděláním a míra nezaměstnanosti činila 12,9 %. Meziročně se snížila o 3,1 procentního bodu. Nejvíce absolventů středního vzdělání s výučním listem vystudovalo v roce 2016 obory v oblastech Gastronomie, hotelnictví a turismu (25,6 %) a Zemědělství a lesnictví (16,2 %).

Druhou nejvyšší nezaměstnanost mají absolventi s nástavbovým vzděláním. Bez práce jich podle posledních dat NÚV je 8,9 % neboli 139 osob.

Na opačném konci žebříčku jsou čerství absolventi gymnázií a vyššího odborného vzdělání, mezi kterými je pouze 2,5 %, resp. 2,9 % nezaměstnaných. Zvláště u absolventů gymnázií je však nutné vzít v potaz, že drtivá většina z nich pokračuje dále ve vzdělávání – na vysokých školách. „Po ukončení studia na gymnáziu vstupují na trh práce ve většině případů ti absolventi, kteří neuspěli u přijímacího řízení na vysoké školy,“ uvádí NÚV.
 

Přehled o nezaměstnanosti čerstvých absolventů podle kategorií vzdělání, duben 2017:

Zdroj: NÚV, vlastní zpracování


Nezaměstnaných ubývá

Míra nezaměstnanosti absolventů škol podle NÚV dlouhodobě odpovídá obecnému vývoji na českém trhu práce.

„Od roku 2008 se v míře nezaměstnanosti absolventů projevil poměrně výrazný nárůst, který byl odrazem nástupu ekonomické krize a nepříznivých podmínek na pracovním trhu. V letech 2010–2012 docházelo z hlediska uplatnitelnosti absolventů k mírnému zlepšení. V dubnu 2013 však v míře nezaměstnanosti absolventů opět došlo k nárůstu v důsledku druhé vlny ekonomické krize. Od roku 2014 znovu dochází k poklesu, který pokračuje dodnes. Již v dubnu 2016 byly hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů srovnatelné se situací před začátkem krize,“ shrnují autoři analýzy.

Ze studie je patrné, že k poklesu míry nezaměstnanosti došlo ve všech kategoriích vzdělání. Nejvíce se snížila u absolventů, kteří získali střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem, a to o 4,3 p.b.

Jak jsou na tom absolventi vysokých škol

Na nezaměstnanost čerstvých vysokoškoláků se NÚV primárně nezaměřuje. Autoři však pro doplnění uvádějí, že nezaměstnanost absolventů pětiletého magisterského či navazujícího magisterského studia, kteří se vzdělávali v prezenční, tedy denní formě, činila loni v dubnu 3,4 %. Meziročně došlo k poklesu o 1,8 p.b.

Nejvyšší míra nezaměstnanosti se v této skupině týkala absolventů programů zaměřených na kulturu a umění (6,5 %) a humanitních a společenských věd (5 %).

Nejlépe na tom naopak byli absolventi oborů v oblasti zdravotnictví a lékařských a farmaceutických věd (míra nezaměstnanosti 1,4 %), přírodních věd (2,4 %), právních věd (2,6 %), pedagogiky, učitelství a sociální péče nebo technických věd (míra nezaměstnanosti činila v obou případech 2,9 %).

 

Přečtěte si další aktuality:

Kdo nejčastěji opouští firmy v ČR: Mladí a vyučení lidé

V průmyslu pracuje každý třetí mladý Čech

Co rozhoduje o oblibě technických předmětů? Vyučující a to, zda látka žákům jde

Studie NÚV: 63 % Čechů pracuje v oboru, který vystudovali

 

Napište nám

Naše projekty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Zajišťujeme krajům informace o žácích tamních středních škol

VVPO

Vyvíjíme software, který vám usnadní hodnocení zaměstnanců

Talent management