Odměňování zaměstnanců není jenom o měsíční mzdě, důležitá je celková motivace

Pravidelná mzda v konkurenceschopné výši patří u většiny zaměstnanců mezi hlavní motivátory k tomu, aby řádně odváděli svou práci. Poslat však zaměstnanci každý měsíc určitou sumu peněz na účet dlouhodobě k udržení dostatečné pracovní motivace nestačí. Jak byste správně měli nastavit systém odměňování ve vaší společnosti? A proč nejsou mzdy nákladem, ale investicí?

S rostoucí výší průměrné měsíční mzdy, která se v polovině roku 2019 v soukromém sektoru vyšplhala téměř na 35 tisíc korun hrubého a nedostatkem pracovních sil na pracovních trhu, se posiluje důležitost správně nastaveného systému odměňování. Zaměstnance již nezajímá pouze finální částka, která jim chodí každý měsíc na účet, ale způsob, jakým společnost k dané částce dospěla a možnosti, jak se mohou na výsledné mzdě a dalších odměnách svým výkonem podílet.

„V systému odměňování ve firmách hrají vždy klíčovou roli manažeři společnosti. Pokud od nich firma očekává samostatnost, je potřeba, aby měli možnost ji uplatnit také v rámci mzdového systému. Neznamená to dát jim úplně volnou ruku, ale mít nastavena taková pravidla, která jim umožní odměnit jejich podřízené za práci včas a bez zbytečných schvalovacích mechanismů,“ upřesňuje k vhodnému nastavení odměňování ve firmách Jana Bršťáková, konzultantka ve společnosti TREXIMA.

Motivace je klíčem k úspěchu

Základním cílem systému odměňování je správná motivace zaměstnanců, která je také jedním z klíčových faktorů úspěchu dané společnosti. Motivovaní zaměstnanci jsou výkonnější, loajálnější a projevují větší angažovanost. Snižuje se také riziko jejich odchodu ke konkurenci. Správně nastavený systém odměňování, však není u mnoha českých firem samozřejmostí. „Základem zdravého mzdového systému by měla být jeho jednoduchost a přehlednost, aby se v něm vyznal každý zaměstnanec. Dále je důležitá transparentnost, kdy by měla být pro odměňování nastavena jasná a jednotná pravidla. S tím také souvisí spravedlnost, která zajišťuje, že srovnatelné profese jsou odměňovány stejným způsobem,“ upřesňuje Bršťáková.

Variabilní složky mzdy by měly fungovat spíše formou odměn a pozitivní motivace zaměstnanců, která stimuluje k výkonu než formou negativních sankcí. Samozřejmostí by potom měla být vazba variabilních složek na strategické cíle společnosti, díky čemuž dochází k podpoře angažovanosti zaměstnanců, kteří před sebou vidí vlastní dílčí cíle, jež mohou svou prací přímo naplňovat a ovlivňovat, a mají přitom vliv na celkové fungování firmy.

 

Zajímá vás, jaké jsou aktuální trendy a statistiky v oblasti mezd a platů? Jaké je vhodné nastavení poměrů mzdových složek? Jak nastavit odměňování u konkrétních skupin pozic? Jak k odměňování přistupují jiné firmy v rámci ČR?

Přijďte na jednodenní seminář Odměňování zaměstnanců, který se uskuteční 20. listopadu v Praze a 18. prosince v Olomouci.

 

Přečtěte si další podobné články:

Rovné nastavení v odměňování i objektivnost hodnotitele zajistí nástroj na analytické hodnocení prací

Úspěšné zvládnutí procesu adaptace nových zaměstnanců je pro firmu efektivní investicí

České firmy pravidelně aktualizují své odměňovací systémy, polovina manažerů je však nepoužívá správně

Čtyři vlastnosti správně nastaveného firemního mzdového systému

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000