Odpracovaná doba v ČR se zkrátila. Data za 3. čtvrtletí

Zaměstnanci v celé České republice odpracovali ve třetím čtvrtletí roku 2017 v průměru 130,7 hodiny měsíčně.

Jak vyplývá z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV), odpracovaná doba se meziročně zkrátila o 2,4 hodiny měsíčně.

Výrazně delší průměrnou odpracovanou dobu měli zaměstnanci ve mzdové sféře, kteří strávili v zaměstnání v průměru 134 hodin měsíčně. V platové sféře to bylo průměrně jen 115,1 hodiny – tedy o téměř 19 hodin méně než ve mzdové sféře.

K největšímu meziročnímu nárůstu počtu odpracovaných hodin došlo v odvětví „těžba a dobývání“. Ve srovnání se třetím čtvrtletím 2016 tu zaměstnanci odpracovali v průměru o 1,8 hodiny měsíčně více. Největší pokles naopak nastal v odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství“, kde se průměrný počet odpracovaných hodin snížil o 7,3 hodiny měsíčně.

V platové sféře klesal počet odpracovaných hodin ve všech odvětvích. Nejvíce se snížil u zaměstnanců v odvětví vzdělávání, a to v průměru o 4,5 hodiny měsíčně.

Liší se i práce přesčas

Ze statistiky ISPV také vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve třetím čtvrtletí 2017 více hodin přesčas než zaměstnanci v platové sféře. Zatímco ve mzdové sféře se jednalo v průměru o 3,6 hodiny měsíčně, v platové sféře to bylo 1,8 hodiny – tedy polovina.

Nejvíce hodin přesčas odpracovali ve mzdové sféře zaměstnanci v zemědělství, lesnictví a rybářství – v průměru 9,5 hodiny měsíčně. Následují zaměstnanci v odvětví dopravy a skladování, zde se jednalo v průměru o 5,7 hodiny měsíčně.

V platové sféře se přesčasy týkaly hlavně zaměstnanců v oblasti zdravotní a sociální péče. Průměrná hodnota práce přesčas tu ve třetím čtvrtletí činila 5,2 hodiny měsíčně. V oblasti vzdělávání byly naopak – podle statistik – přesčasy minimální. V průměru šlo o 0,1 hodiny měsíčně, tedy zhruba o 6 minut.

 

Přečtěte si další aktuality:

Kromě náboru si všímejte i stálých zaměstnanců, vzkazuje expert firmám

60 hodin týdně v práci a více? Porovnání zemí OECD

Benefit, nebo nevýhoda? Studie shrnuje rizika práce na dálku

Na co se ptát před nástupem na novou pracovní pozici

 

Napište nám

Naše projekty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Zajišťujeme krajům informace o žácích tamních středních škol

VVPO

Vyvíjíme software, který vám usnadní hodnocení zaměstnanců

Talent management