Pilotáž prvků duálního vzdělávání v partnerstvích zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje

V říjnu roku 2018 začala společnost TREXIMA poskytovat konzultace, koordinační a metodickou podporu partnerstvím zaměstnavatelů a středních škol v Královéhradeckém kraji.

Spolupráce podniků a středních škol probíhá v oblasti rozšířené odborné přípravy žáků v reálném firemním prostředí. Při kooperaci se ověřují a zavádějí prvky tzv. duálního vzdělávání, kdy v úzké kooperaci partnerů dochází ke společnému definování obsahu vzdělávání školami a zaměstnavateli dle jejich reálných potřeb. Praktické vyučování se přenáší do podnikového prostředí v maximální možné míře, s přihlédnutím k možnostem podniku a dalším požadavkům kladeným na příslušný obor.

TREXIMA v rámci projektu poskytuje poradenství formou moderované diskuse zástupců zaměstnavatelů a škol a dále metodickou podporu při naplňování dílčích aktivit spolupráce. Tyto činnosti usnadní a urychlí uzavření nových partnerství a rozvoj těch stávajících.

Konzultační a metodická podpora je poskytována zástupcům zapojených podniků, škol a dalším participujícím aktérům projektu, zejména Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

Zapojení společnosti TREXIMA do projektu „Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného v partnerstvích zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje“ je financováno prostřednictvím dotačního fondu Královéhradeckého kraje (reg. číslo 18RGI01-0118). Projekt trvá od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2019.

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000