Počet kratších úvazků v Česku patří k nejnižším v Evropě

Podíl kratších úvazků na českém trhu práce byl v roce 2017 pouze 7,3 %. Průměrně je přitom ve zkráceném pracovním poměru zaměstnáno v zemích EU 20,3 % zaměstnanců. Většinu pracovníků zaměstnaných na zkrácený úvazek tvoří ženy. Uvádí to nová zpráva České statistického úřadu.

Nejvíce žen je na zkrácený pracovní úvazek zaměstnáno mezi 30. a 40. rokem života, muži jsou v tomto věkovém období zaměstnáváni na zkrácený úvazek minimálně. Tyto rozdíly mezi pohlavími se vyrovnávají v pozdějším věku 65 a více let, kdy v práci na zkrácený úvazek nepatrně převažují muži.  „Z přibližně 380 tisíc kratších úvazků připadlo na ženy více než 70 %. Dominance žen ve využívání kratších úvazků je patrná hlavně mezi 30. a 44. rokem života a souvisí s péčí o děti,“ říká Marek Řezanka z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí Českého statistického úřadu.

Zdroj grafu: ČSÚ: Ženy a muži na trhu práce

V evropském kontextu potom Česká republika v počtu zkrácených úvazků značně zaostává. Nižší podíl kratších pracovních úvazků už mají pouze v Bulharsku, Maďarsku, Slovensku a v Polsku, kde jsou na tom stejně jako my. Žebříčku naopak výrazně dominuje Nizozemsko, kde možnost práce na zkrácený úvazek využívá přes 50 % osob.

 

Zdroj grafu: ČSÚ: Ženy a muži na trhu práce, Eurostat

Zdroj: ČSÚ

 

Přečtěte si další aktuality z oboru:

Počet vysokoškolaček i podnikatelek v Česku roste, rozdíl v platech mezi pohlavími je však stále výrazný

Nezaměstnanost v EU je nejnižší za posledních 11 let

Největší zájem o rekvalifikační kurzy je v oblasti služeb

Více než 10 % lidí zaměstnaných v Česku jsou cizinci

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000