Počet vysokoškolaček i podnikatelek v Česku roste, rozdíl v platech mezi pohlavími je však stále výrazný

Mezi lety 2010–2017 výrazně přibylo žen s vysokoškolským vzděláním. V roce 2017 bylo mezi mladými ženami přes 40 % vysokoškolaček, což je o téměř 13 % více než mezi mladými muži. Gender Pay Gap (rozdíl mediánu mzdy mužů a žen vztažený k mediánu mzdy mužů) byl však téměř 4,5 tisíce v neprospěch žen. Uvádí to nová zpráva České statistického úřadu.

Český statistický úřad (ČSÚ) zaznamenal největší rozdíl mezi platy mužů a žen v kategoriích vyučených a vysokoškoláků. A to i přesto, že mezi roky 2010 a 2017 došlo k nárůstu průměrných mezd u žen i mužů ve všech vzdělanostních kategoriích. Rozdíly mezi pohlavími jsou však stále výrazné. Počet vysokoškolsky vzdělaných žen ve společnosti přitom stále roste a ve věkové skupině 25–34 let je jejich počet výrazně vyšší (276 tisíc), než počet stejně starých vysokoškolsky vzdělaných mužů (198 tisíc).

Zdroj grafu: ČSÚ, MPSV

 

„V roce 2017 podíl vysokoškolsky vzdělaných žen ve věku 25 až 34 let činil 40,3 %, ale ve stejné věkové skupině mužů to bylo pouze 27,4 %,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda ČSÚ. Naopak je tomu ve věku 65 a více let, kdy bylo v roce 2017 16,6 % vysokoškolsky vzdělaných mužů a 8,1 % vysokoškolsky vzdělaných žen.

Zajímavý je také vyšší počet vysokoškolsky vzdělaných podnikatelek (30,3 %) oproti počtu zaměstnaných vysokoškolaček (26,2 %). V případě mužů je tento poměr téměř vyrovnaný, a přestože mužů podnikatelů je stále více (146 300) než žen podnikatelek (89 900), od roku 2010 podnikajících žen výrazně přibylo. Do podnikání se mezi lety 2010-17 pustilo 43 tisíc žen, muži podnikatelé přitom vykázali v tomto období pokles.

Zdroj: ČSÚ

 

Přečtěte si další aktuality z oboru:

Nezaměstnanost v EU je nejnižší za posledních 11 let

Největší zájem o rekvalifikační kurzy je v oblasti služeb

Více než 10 % lidí zaměstnaných v Česku jsou cizinci

V novém roce vzroste minimální mzda a polepší si také státní zaměstnanci

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000