Práce, rodina, náročné studium. Proč mladí opouštějí vysoké školy

Nastoupit na vysokou školu a po nějaké době ji opustit? V Evropské unii nedokončilo terciární vzdělávání 3,32 milionu mladých lidí ve věku od 15 do 34 let.

Ukazuje to šetření z roku 2016. Pro srovnání, vysokoškolský diplom ve stejné době získalo téměř 30 milionů osob.

Nejvíce mladých, kteří z terciárního vzdělávání odešli, má Francie (1,11 milionu). Následují Itálie (524 tisíc), Velká Británie (404 tisíc) a Polsko (202 tisíc). V České republice se podle Eurostatu jednalo o 119 tisíc mladých, což je sedmé nejvyšší číslo v celé EU.

Nejčastěji mladí Evropané nechávají studia kvůli práci – v určitém okamžiku se rozhodnou dát přednost zaměstnání. Tento důvod zmínila čtvrtina mladých, kteří vysokou školu nedokončili. Mezi muži se jednalo o 28 %, ve skupině žen o 21 % těch, kteří nedostudovali.

22 % respondentů také uvádí, že postupně zjistili, že je studium nebaví nebo nenaplňuje jejich potřeby. V 18 % případů hrálo roli příliš obtížné studium (u mužů ve 20 % a u žen v 16 % případů), desetina mladých opustila školu z rodinných důvodů. Rodinu přitom častěji zmiňovaly ženy (16 % těch, které nedostudovaly vs. 6 % mužů). Kvůli financím nedostudovalo 7 % mladých Evropanů. Zdravotní důvody pak byly příčinou v 5 % případů.

Mladí Češi nechali školu nejčastěji kvůli obtížnosti (v 31 % případů). Na druhém místě je nespokojenost s náplní studia (25 %). Přednost práci před dalším vzděláváním dalo v Česku jen 17 % z nich.

 

Přečtěte si další aktuality:

Jaký ekonomický efekt přináší vysokoškolský titul?

4 procenta HDP. Česko dává na vzdělávání méně, než je průměr OECD

Které země EU mají nejvíce vysokoškoláků. Nové srovnání

Ve kterých oborech narazíte častěji na ženy?

 

Napište nám

Naše projekty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Zajišťujeme krajům informace o žácích tamních středních škol

VVPO

Vyvíjíme software, který vám usnadní hodnocení zaměstnanců

Talent management