Pracujících cizinců v ČR přibylo. Slováci i Poláci mají vyšší průměrnou mzdu než Češi

V roce 2015 pracoval v České republice historicky nejvyšší počet cizinců. Podle informací Českého statistického úřadu bylo v Česku celkem 407 106 zahraničních pracovníků.

V téměř 84 tisících případů se jednalo o podnikatele neboli osoby s platným živnostenským oprávněním. Ze zemí EU jich pocházela pouze třetina, nejčastěji ze Slovenska (17 procent), Německa, Ruska a Polska (podíl ve všech případech činil 3 procenta). Výrazněji byli v Česku zastoupení podnikatelé z Ukrajiny a Vietnamu, v obou případech 27 procenty.

Zbylých 323 244 cizinců byli zaměstnanci v evidenci Úřadu práce ČR. Nejčastěji se jednalo o Slováky (46 procent), Ukrajince (13 procent) a Poláky (8 procent).

Zaměstnaní a podnikající cizinci podle zemí původu (2015):

Struktura zaměstnanců se změnila

Data ČSÚ ukazují, že v pokrizovém období vzrostl mezi zaměstnanci hlavně počet občanů Slovenska a dalších členských zemí Evropské unie (např. Bulharska a Rumunska). Naopak zaměstnanců ze zemí mimo EU ve srovnání s rokem 2008 ubylo, především Ukrajinců a Rusů. Jejich počet klesl hlavně ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu, naopak např. v oblasti administrativy jich v roce 2015 pracovalo ve srovnání s rokem 2008 více.

Vývoj zaměstnanců v čase:

Z analýzy ČSÚ také vyplývá, že zaměstnanci ze Slovenska mají v České republice vyšší průměrnou hrubou měsíční mzdu i plat než Češi. Jejich průměrná mzda byla v roce 2015 dle ČSÚ takřka o 21 procent vyšší než průměrná mzda českých zaměstnanců. Průměrný plat Slováků přesahoval ten český dokonce o 27 procent.

Vyšší průměrnou mzdu než Češi měli podle statistiky ČSÚ v roce 2015 i Poláci, a to o necelá 3 procenta. V platové sféře si vydělali víc ještě Rusové – v průměru téměř o 15 procent.

Zdroj grafů a tabulek: ČSÚ

 

Přečtěte si další aktuality:

Do prvních ročníků středních škol letos v ČR nastoupilo necelých 100 tisíc žáků

Kdo navštěvuje vysoké školy v ČR: Ubývá studentů ekonomie, více je naopak mediků

Mezinárodní průzkum: O co mají zájem mladí zaměstnanci?

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000